Děti, všimly jste si, že nás v neděli čeká zvláštní svátek? Poslechněte, o čem se bude mluvit: Jednou šel Pán Ježíš na vysokou horu. Vzal s sebou jenom tři apoštoly, Petra, Jakuba a Jana. Když byli nahoře, najednou se Pán Ježíš proměnil. Šaty mu zbělely a celý krásně zářil. Vedle Pána Ježíše se objevili dva muži a začali si s ním povídat. Byli to Mojžíš a Eliáš.

Všichni tři apoštolové se velmi divili, co se to děje. Petr navrhl: „Pane Ježíši, moc se nám tu líbí. Co kdybychom tu zůstali? Postavíme tu tři stany. Jeden pro tebe, jeden pro Mojžíše a jeden pro Eliáše.“

Ještě Petr ani nedomluvil, když se z nebe ozval Boží hlas: „To je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte.“ Když se ale učedníci rozhlédli, neviděli kolem sebe nikoho, jen samotného Pána Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal Pán Ježíš učedníkům, aby o tom, co viděli, nikomu neříkali, dokud nevstane z mrtvých.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

Povídání k evangeliu a materiály ke katechezi

Při povídání s dětmi uplatníte pět čokoládových mincí ve zlatém staniolu, které budou ležet před začátkem mše sv. v presbytáři na zemi - 2 poblíž oltáře, 1 u ambonu, 1 na schodech do presbytáře; šňůrka nebo stuha uvázaná nebo pověšená na ambonu

Úkol jako pro detektivy:

  • Podívejte se, není zde náhodou něco, co sem nepatří? Hledejte jenom očima, nenápadně jako správní detektivové a přihlaste se, když něco objevíte. Mám pro vás další otázky:
  • Jak se chová správný detektiv? Co umí? Dobře se kolem sebe dívá, nelení si přivstat, je neúnavný, nevzdává se v hledání v knihách, na internetu, nic pro něj není samozřejmé a obyčejné."

Až děti objeví všechny nepatřičnosti v presbytáři, povídáme s dětmi dále: "Určitě jste dnes dobře poslouchali, když jsme četli evangelium - Ježíš byl před apoštoly proměněn a ukázal se jim v Božské slávě. I my můžeme vidět Boží slávu tak jako apoštolové, nemusí nám být líto, že na horu Proměnění byli pozváni jen apoštolové. Když budeme dobří detektivové, tak jako před chvílí, uvidíme každý den něco krásného, proměněného" třeba jiný východ slunce (a pokaždé krásný!) - jestliže si maličko přivstaneme... Uvidíme, jak krásně je vesmír barevný, když vypátráme na webu fotky z Hubbleova teleskopu... Uvidíme duhu na obloze a spoustu dalších krás... Zkusme to!

Pracovní list 2. neděle postní, cyklus B Pracovní list 1. (GIF, 46 kB)Pracovní list 2 (139 kB) Dětský list (196 kB)