Na  30. května připadá svátek svaté Zdislavy, která je patronkou naší vlasti. Svatá Zdislava se narodila kolem roku 1220 ve šlechtické rodině na Moravě. Po svatbě žila se svým manželem rytířem Havlem z Lemberka na severu Čech, kde blízko Jablonného založili hrad Lemberk. Narodily se jim 4 děti.

Tato laskavá žena se s nasazením starala o svou rodinu a současně nebyla lhostejná ani k potřebám a utrpení lidí kolem sebe. Často navštěvovala chudé, nemocné a zraněné, kteří byli upoutáni na lůžko nebo byli postiženi jakýmkoliv neštěstím a pohromou.  Podle Dalimilovy kroniky v době války zvládala zabezpečení hradu, starost o všechny obyvatele i o hladovějící uprchlíky z vypálených vesnic. Ošetřovala, léčila, přitom šířila kolem sebe klid a důvěru. Sama si odříkala vše, co jen bylo možné. Žila s Kristem v celém svém životě. Dokonce prý křísila mrtvé, vracela zrak slepým a uzdravovala chromé i jinak nemocné. 

Zemřela roku 1252 a její hrob je v Jablonném v Podještědí. Svatá Zdislava je patronkou rodin.

 

 

 

Přinášíme Vám ukázku z komiksového vydání životopisu sv. Zdislavy

Se svolením převzato z publikace "Svatá Zdislava",
kterou vydali katechetiolomouc.cz

Náměty ke katechezi:

Svatá Zdislava - dokresli pozadí  Svatá Zdislava - dokresli pozadí  

Svatá Zdislava -  pracovní list  Svatá Zdislava -  pracovní list 

 omalovánka Omalovánka (se svolením převzato z brožurky "Nebe desetiletí", vydalo Kartuziánské nakl., Brno)