Svatý Vojtěch patří mezi hlavní patrony Čech.

sv. Vojtěch Narodil se zřejmě roku 956 na hradě Libici, byl z rodu Slavníkovců. Po devíti letech studia v Magdeburku se s biřmovacím jménem Adalbert vrátil do Prahy, kde se stal biskupem. Jako druhý pražský biskup horlivě vystupoval proti těm jevům ve společnosti, které se neslučovaly s křesťanskou vírou, jako bylo pohanství nebo obchodování s otroky. Narazil ale na odpor šlechticů, a tak po pěti letech úřadu odešel do Itálie, kde složil sliby benediktinského řádu. Spolu s 12 bratry benediktiny se vrátil do Prahy, kde pro ně roku 993 založil klášter na Břevnově.

Když potom znovu odcestoval do Itálie, unikl tak vyvraždění svého rodu Slavníkovců.

Zemřel r. 997 mučednickou smrtí, když jako misionář působil na území pohanských Prusů.

Svatý Vojtěch je zobrazován v biskupském rouchu s berlou, s nástroji svého umučení - kopím a veslem.

Omalovánka - sv.Vojtěch Omalovánka - sv.Vojtěch 

Pracovní list - sv.Vojtěch Pracovní list - sv.Vojtěch 

  • Další materiály k tomuto světci najdete na našich stránkách.
  • Můžete rovněž nahlédnout, jak obraz svatého Vojtěcha namaloval Matouš z 1. třídy Veselé školy v Praze v rámci projektu "Světci".