První školní dny jsou za dveřmi. Jak jsme se měli o prádzninách? Potkali jsme se někde také s Bohem?

Nabízíme nové pracovní listy pro první dny ve škole:

Moje reflexe prázdnin

  

Možnost stáhnout také v Pdf: Mé zážitky o prázdninách 1.strMé zážitky o prázdninách 2.str


Neučíme se ale jen ve škole. Ježíš také vyučoval! Učil apoštoly, ale i ostatní, kteří mu chtěli naslouchat. Často používal příběhy, podobenství, aby lidem ukázal, co je správné. Z Ježíšových příběhů se můžeme učit i my!

Další podněty pro práci s dětmi:

 Pracovní list pro děti "Celý život se učíme".

► Pracovní list  "O Bibli"

► S předškoláky si také můžete procvičit grafomotoriku. Již se jim blíží první vstup do nového prostředí, tak aby si hezky uvolnili ručičku. 

 

Přejeme vám dobrý vstup do prvních školních dní!