Advent je tu. Jak ho letos prožít? Mohou nám k tomu pomoci adventní kartičky. Cílem tentorkát není dychtivě plnit úkoly a dělat si čárečky, kolik jsem toho už zvládl. Měla by to spíše být inspirace  a pomůcka na cestě, na níž se přibližuji Bohu a stávám se citlivějším vůči druhým, čímž se otevírám pro narození Ježíše ve svém srdci.

Latinské slovo „advent“ znamená příchod. Těšíme se totiž z toho, že Ježíš přišel na svět a narodil se v Betlémě – aby si Bůh a lidé mohli být blízko; těšíme se také, že přijde podruhé, na konci časů a s velkou silou – aby obnovil celý svět do Boží krásy.

Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje začátek nového liturgického roku a také jeho prvního období: čekání na Vánoce. Každou ze čtyř adventních nedělí se na věnci zapaluje o jednu svíčku navíc. Až se rozhoří všechny čtyři, bude blízko Štědrý večer!

Adventní karty

Tuto naši adventní aktivitu si můžete rozkliknout z těchto odkazů:

► Adventní karty k tisku - oboustranné kartičky

► Malé plamínky k vybarvování

► Text s postupem

     

Svíčky s úkoly       Malé plamínky k vybarvení

Co budeme dělat:

Vytiskněte si oba soubory: 1) Svíčky s úkoly a 2) Malé plamínky k vybarvení. 

Každý den (např. večer u společné modlitby) si každý člen rodiny vytáhne z hromádky jednu kartu, na jejíž zadní straně najde úkol (můžete vytáhnout i jeden úkol pro celou rodinu). Během následujícího dne se jej pokusí úkol splnit. Pokud se vám splnit nepodaří, můžete si kartičku ponechat pro následující den. Večer se můžete sejít a společně si povyprávět, jak se komu dařilo či nedařilo, a vzájemně se povzbudit. Ten, komu se podaří úkol splnit, vybarví malý plamínek z tohoto souboru: Malé plamínky k vybarvování a nalepí na pruh tvrdého papíru. Můžete tak sledovat, jak bude postupně světla přibývat. Poté odevzdejte kartičky zpět na hromádku a promíchejte. Každý si pak vybere další kartu. Pokud byste si chtěli kartičky i plamínky zalaminovat, budou pevnější a nemusíte je tedy lepit, můžete je "natlačit" do proužku modelíny apod.

Pruhy papíru s malými plamínky (nebo proužky modelíny s plamínky) slepte do kruhu, abyste se mohli těšit s přibývajícího světla. Podle množství svíček postupně přidávejte větší kruhy. Na Vánoce pak do středu kruhů dejte jesličky s malým Ježíškem, protože on je to pravé světlo pro náš život. Jesličky si můžete také sami vyrobit (z modelíny, ze samoschnoucí hmoty, ze dřeva...)

Výroba kartiček:

Vytiskněte si přední strany kartiček (svíčky) a zadní strany (text) a nalepte je na karton, aby byly kartičky pevnější. Případně je možné nechat si vytisknout kartičky oboustranně na tvrdý papír a zalaminovat. Pozor, stříhejte vždy ze strany, kde jsou nakresleny svíčky. 

Kartičky lze použít i pro hodiny náboženství, kdy si každý vytáhne 1-2 kartičky, které se pak snaží plnit během následujícího týdne. Pokud máte v rodině menší děti, pro které jsou úkoly náročné, s úkoly jim pomozte, přizpůsobte nebo napište úkoly nové odpovídající věku dětí.