18. října slavíme svátek svatého Lukáše

Svatý Lukáš je jedním ze čtyř autorů evangelií, hlavních částí Nového zákona v Bibli. Původním povoláním byl lékař a také malíř.

 

Svatý Lukáš je jedním ze čtyř autorů evangelií, hlavních částí Nového zákona v Bibli. Původním povoláním byl lékař a také malíř.

Byl společníkem svatého Pavla, setkal se s apoštoly a sepsal svědectví o životě, skutcích i smrti Ježíše Krista.

Jeho svátek slavíme 18. října. Je patronem lékařů a umělců, zvláště malířů.

Víte, kdo byli evangelisté? Dozvíte se to v tomto pracovním listě.