Matouš, Marek, Lukáš a Jan - čtyři evangelisté, muži, kteří sepsali evangelium.

Svatý Lukáš

je jedním ze čtyř autorů evangelií, hlavních částí Nového zákona v Bibli. Původním povoláním byl lékař a také malíř. Byl společníkem svatého Pavla, setkal se s apoštoly a sepsal svědectví o životě, skutcích i smrti Ježíše Krista. Jeho svátek slavíme 18. října. Je patronem lékařů a umělců, zvláště malířů.

► Víte, kdo byli evangelisté? Dozvíte se to v tomto pracovním listě.