Ilustrační obrázek se svolením převzat z malé knížky
vydané nakladatelstvím Doron pod názvem Příběh Marie,
B. Herrmann a S. Wittmann, Ilustrace Petra Lefin

Letos (2024) netradičně, tedy 8. dubna, si připomínáme tak trochu Vánoce. Anděl přichází k Marii a oznamuje jí zvláštní zprávu. Jak se Maria zachová? Můžete si přečíst nebo shlédnout krátkou animovanou pohádku.

Text z Bible: Bůh poslal anděla jako svého posla do Nazareta k Marii. Byla zasnoubena s Josefem, mužem z rodiny krále Davida. Anděl přišel k Marii a řekl: Raduj se, Maria! Bůh je s tebou. Vyvolil tě. Maria se lekla a uvažovala, co by měla tato slova znamenat. Avšak Gabriel řekl: Neboj se, Maria!

Vše k tématu Zvěstování Panně Marii zde.