Na počátku Bůh všechno stvořil. I rozmanité druhy zvířat. A viděl, že vše, co stvořil, je dobré. Jenže člověk se nechal podvést hadem. A tak se dostal na svět hřích. Bůh ale vymyslel plán, jak vše napravit. Slíbil, že nakonec se budou vlk a beránek pást spolu a že nikdo už nebude páchat zlo. A zvířátka mu při tom mnohdy pomáhala.

 

 

 

V Bibli nalezneme zmínky o spoustě z nich. Vzpomenete si na příběhy s Bible, kde např. vystupuje: had, velbloud, kůzle, krávy, žáby, kobylky, mravenec, orel, lev, velryba, včela, holubice, prase, kvočna, oslík?

Možná si vzpomenete na další nebo si zahrajte na detektivy s pomocí internetového biblického vyhledávače. Pokud chcete najít konkrétní zvíře v Bibli a přečíst si jeho místo v příběhu, můžete použít některý biblický vyhledávač, např. zde (pozor, zadávejte slovo bez koncovek a přípon, např. „mraven“ místo mravenec, vyhledávač by totiž našel pouze tvar slova „mravenci“). 

Se svolením převzato z omalovánkového sešitu Zvířátka v Bibli, který vydalo Nakladatelství Křesťanský život.