Jan Křtitel žil na břehu řeky Jordánu a křtil lidi. Jednou šel kolem Pán Ježíš a zamířil k Janovi, aby se od něho nechal také pokřtít. Jan ale věděl, že Pán Ježíš je Syn Boží a tak se bránil: „Ty bys měl pokřtít mě a ne já tebe.“ Pán Ježíš mu na to ale řekl: „Bůh chce, abys mě pokřtil.“ Jan poslechl, sestoupil s Pánem Ježíšem do Jordánu a pokřtil ho.

Když Pán Ježíš vystoupil z vody ven, objevila se bílá holubička. Byl to Duch Svatý, který sestoupil na Pána Ježíše. Přitom se z nebe ozval Boží hlas: „To je můj milovaný Syn.“

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Křtu Páně

Téma:  Ježíšův křest

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita:  fotografie školy

Promluva:

Kdo z dětí chodí do školy? Co musím udělat, když chci ve škole něco říct a je hodina? Musím se přihlásit, nemůžu při tom chodit ani běhat, musím v klidu sedět. A co doma? Tam se taky musím pěkně posadit a přihlásit se, když se mě maminka nebo tatínek na něco zeptají? Ne. Tam jsme doma! Tam si povídáme kdy chceme, tam se nemusíme hlásit, aby nás maminka nebo tatínek slyšel nebo viděl. Doma je nás sice méně než ve třídě, ale doma se k tatínkovi nebo k mamince nemusím hlásit až na mě přijde řada protože k nim mohu přijít kdykoliv chci a s čím chci. Jsou to moji rodiče.

      Bůh nás má všechny rád, to znamená, že před ním je nás víc než ve třídě. I před ním se musíme hlásit jako ve škole, aby si nás všimnul, aby o nás věděl? Ne, Bůh je náš tatínek a tak u něj neplatí školní, ale domácí pravidla. Můžu k němu přijít tak jako doma k rodičům kdykoliv chci, protože on se hlásí ke mně, tak jako se v dnešním evangeliu přihlásil k Ježíšovi: "To je můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení!" "To je můj milovaný XY(jméno dítěte), moje milovaná XY, jak rád ho (jí) vždycky vidím!"


PODNĚTY PRO KATECHEZI:

♦ Dětský list pro katechezi nebo jiný formátJan Křtitel Pracovní list

♦  Použít můžete i PL pro cyklus B

♦ Omalovánka k evangeliu - ilustrace: Soňa Häusl-Vadomalovánka - Křtu Páně- cyklus A

 

♦  Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze

♦  List k zamyšleníKvíz z KanánuKvíz 2 

♦  barevný komix, rovněž v černobílé verzi, Omalovánka - to vše se svolením převzato z webu kanan.cz

 

VIDEONÁMĚTY:
 

♦  Nedělní kázání pro děti, P. Roman Vlk - S ním to otevřeš!

♦  Evangelium, promluva a katecheze pro děti z farnosti Ústí nad Orlicí (P. Vl. Brokeš)

♦  Křest Páně - biblické postavičky a společnost Božího slova - Verbisti

♦  povídání pro starší děti zvané Minikatecheze (přidáváme, až autoři zveřejní)