Když skončily Velikonoce, vydali se dva učedníci z Jeruzaléma do nedaleké vesnice. Cestou si povídali o tom, co se o Velikonocích stalo, o Pánu Ježíši a o jeho smrti na kříži. Jak šli, připojil se knim sám Ježíš.

Učedníci ho ale nepoznali. Pán Ježíš se jich zeptal: „O čem si povídáte?“ Jeden zučedníků mu odpověděl: „Ty nevíš, co se stalo v Jeruzalémě? Že zabili  Ježíše?“ On se jen usmál a pověděl jim, proč se to všechno muselo stát.

Když došli do vesnice, zastavili se v ní všichni na večeři. Teprve, když Pán Ježíš začal rozdávat učedníkům chléb, poznali ho. V tu chvíli, ale Ježíš zmizel. Když učedníci Ježíše poznali, měli velikou radost. Hned se vrátili a všem vypravovali, že viděli Pána Ježíše.

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

Námět na dětskou katechezi:

Autor: Ludmila Vyskočilová, P. Angelo Scarano

Téma: nechápavý postoj učedníků na cestě do Emauz

Rekvizita: Kinder-vajíčko

Promluva: formou rozhovoru dvou dětí

Matouš: "Nechceš tohle?" (podává mu Kinder-vajíčko) "Já jsem to dostal a já vejce nerad."
Jakub: "Jé, taková dobrota, to mi chceš fakt dát?"
Matouš: "Vždyť jsem ti říkal, že já vejce nerad."
Jakub: "Ale to není žádné vejce, to je čokoláda s hračkou!"
Matouš: "To nemůže být čokoláda, je to moc lehké a jaká hračka by se mohla do něčeho tak malého vejít. Bude pěkně zapatlaná od čokolády. Ne, jestli to máš rád, klidně si to vem."
Jakub: "To nemůžeš myslit vážně! Ale jestli to opravdu nechceš, tak já si to vezmu. Děkuji!" (Začne vajíčko rozbalovat).
Matouš zůstane a pozoruje, co Jakub rozbaluje. Začne se divit a postupně i dávat Jakubovi za pravdu: "To jsem byl ale hloupý, vypadá to opravdu dobře! Tomu bych ani nevěřil!"

Kněz: Děti, dát jen na první dojem, neposlouchat zkušené, to se nám často nevyplatí. Matouš mohl zažít tolik radosti se svým Kinder-vajíčkem. I my můžeme s Bohem zažít spoustu radosti, když nedáme na svůj první dojem. Tak např.- mše svatá je moc dlouhá, ničemu nerozumím, živého Ježíše jsem neviděl, nemůžu ho poznat... Ale pozor! Ježíš mě neopustí a dá se mi poznat stejně jako učedníkům, kteří šli do Emauz.

Materiály pro práci s dětmi:

►  Dětský list -3.ne velikonoční - A nebo formát Pdf 3. ne velikonoční- A 3.ne velikonoční, cyklus A

►  Pracovní list:   Kdo je pro mě Ježíš?  Kdo je pro mě Ježíš?

  Poslouchal jsi dobře evangelium?, ke stažení ve verzi PDFPoslouchal jsi dobře evangelium?

►  Omalovánka: autorka: Soňa Häusl-Vadová

3.ne velikonoční, cyklus A  3. ne velikonoční, cyklus A

► Nedělní karty pro katechezi z ADKS - Pastorační a katechetické středisko v Praze, autor Lenka Jeřábková a kol., z dílny ADKS také pochází křížovka Emauzští učedníci

► Z webu kanan.cz také možnost stáhnout podklady a kvízy třetí velikonoční neděle

► z webu Malý oslík zveřejňujeme jejich krásné a jednoduché Malované listy - 3. neděle velikonoční

 

Videonáměty: