Když skončily Velikonoce, vydali se dva učedníci z Jeruzaléma do nedaleké vesnice. Cestou si povídali o tom, co se o Velikonocích stalo, o Pánu Ježíši a o jeho smrti na kříži. Jak šli, připojil se knim Pán Ježíš. Učedníci ho ale nepoznali. Pán Ježíš se jich zeptal: „O čem si povídáte?“ Jeden zučedníků mu odpověděl: „Ty nevíš, co se stalo vJeruzalémě? Že zabili Pána Ježíše?“ On se jen usmál a pověděl jim, proč se to všechno muselo stát.

Když došli do vesnice, zastavili se v ní všichni na večeři. Teprve, když Pán Ježíš začal rozdávat učedníkům chléb, poznali ho. V tu chvíli ale Pán Ježíš zmizel. Když učedníci Pána Ježíše poznali, měli velikou radost. Hned se vrátili a všem vypravovali, že viděli Pána Ježíše.

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT PRO DĚTSKOU KATECHEZI

Autor: Ludmila Vyskočilová, P. Angelo Scarano

Téma: nechápavý postoj učedníků na cestě do Emauz

Rekvizita: Kinder-vajíčko

Promluva: formou rozhovoru dvou dětí

Matouš: "Nechceš tohle?" (podává mu Kinder-vajíčko) "Já jsem to dostal a já vejce nerad."
Jakub: "Jé, taková dobrota, to mi chceš fakt dát?"
Matouš: "Vždyť jsem ti říkal, že já vejce nerad."
Jakub: "Ale to není žádné vejce, to je čokoláda s hračkou!"
Matouš: "To nemůže být čokoláda, je to moc lehké a jaká hračka by se mohla do něčeho tak malého vejít. Bude pěkně zapatlaná od čokolády. Ne, jestli to máš rád, klidně si to vem."
Jakub: "To nemůžeš myslit vážně! Ale jestli to opravdu nechceš, tak já si to vezmu. Děkuji!" (Začne vajíčko rozbalovat).
Matouš zůstane a pozoruje, co Jakub rozbaluje. Začne se divit a postupně i dávat Jakubovi za pravdu: "To jsem byl ale hloupý, vypadá to opravdu dobře! Tomu bych ani nevěřil!"

Kněz: Děti, dát jen na první dojem, neposlouchat zkušené, to se nám často nevyplatí. Matouš mohl zažít tolik radosti se svým Kinder-vajíčkem. I my můžeme s Bohem zažít spoustu radosti, když nedáme na svůj první dojem. Tak např.- mše svatá je moc dlouhá, ničemu nerozumím, živého Ježíše jsem neviděl, nemůžu ho poznat... Ale pozor! Ježíš mě neopustí a dá se mi poznat stejně jako učedníkům, kteří šli do Emauz.

Další materiály pro práci s dětmi:

Osmisměrka - Emauzští učedníci (JPEG) nebo Formát pdf

3.ne velikonoční, cyklus A 3.ne velikonoční, cyklus A (JPG, 74 kB) nebo jiný formát 3.ne velikonoční, cyklus A (409 kB)

Pracovní list - Kdo je pro mě Ježíš? Kdo je pro mě Ježíš? (JPG, 370 kB) 

Poslouchal jsi dobře evangelium? Poslouchal jsi dobře evangelium? (JPG, 460 kB), ke stažení ve verzi PDF (178 kB).


K dnešnímu evangeliu si také můžete s dětmi vybarvovat omalovánku - autorkou je Soňa Häusl-Vad, katechetka a ilustrátorka.

3.ne velikonoční, cyklus A  3. ne velikonoční, cyklus A (JPG, 412 kB)