Jednou se Pán Ježíš modlil: „Pane Bože, ty jsi můj otec i Pán celé země a nebe. Je dobře, že jsi Boží království ukázal maličkým.“ Potom řekl lidem, kteří ho poslouchali: „Pojďte ke mně všichni, kdo jste unaveni a máte těžkosti, a já vám pomůžu. Buďte pokorní jako já a nebojte se přijít za mnou. U mě najdete odpočinek.  

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz


NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ

Téma: Mt 11,29-30

Autor: P. Angelo Scarano, Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: 1 veliká krabice nebo několik menších, postavených na sobě u presbytáře před mší sv. Stavba musí působit jako "těžká". Krabice bude naplněná zmuchlanými papíry, které vyplní její objem tak, aby nebyla ve výsledku těžká. Má pouze tak působit.

Promluva: "Stala se velká nepříjemnost, zůstaly nám zde tyto krabice a nemůžou tu přece zůstat při bohoslužbě. Pomůžou děti?" Dřív než se ale děti "vrhnou do práce" bude potřeba zauvažovat s nimi nad tím, jak jsou asi těžké. Jsou veliké, může v nich být něco velmi těžkého, ale nemusí. "Uneseme je vůbec?" Jakmile děti ale dají do práce, zjistí, že náklad je lehoučký.
Občas se nám stává, že nás potká něco velmi těžkého, musíme jít k lékaři, musíme se rozloučit, protože každý o prázdninách odjíždí jinam... Ale všechno, při čem se "chytneme " v modlitbě Ježíše za ruku je těžké jen na první pohled. Tak jako naše krabice. Zvlášť když on drží vždy tu těžší stranu.


Materiály pro práci s dětmi:

PL - 14. neděle v mez.,cyklus A PL - 14. neděle v mez.,cyklus A (JPG, 74 kB) nebo jiný formát PL - 14. neděle v mez.,cyklus A (332 kB)

Pojďtě ke mně všichni Pojďtě ke mně všichni (JPG, 179 kB), ke stažení ve verzi PDF (35 kB).


Omalovánka: 

Omalovánka - 14.ne v mez, A Omalovánka - 14.ne v mez, A  - autorkou je Soňa Häusl-Vad