Za Pánem Ježíšem chodilo mnoho lidí, aby ho viděli a slyšeli. Ježíš k nim mluvil a uzdravoval nemocné.

Jednou za ním zase přišel zástup lidí a poslouchali ho celý den. Večer už měli všichni hlad. Byli ale zrovna na opuštěném místě, kde nebylo možné nic koupit. Učedníci proto říkali Pánu Ježíši: „Pošli ty lidi domů, ať se mohou najíst.“

Pán Ježíš jim na to ale odpověděl: „Není přece potřeba, aby chodili domů. Dejte jim vy něco k jídlu.“ Učedníci se zarazili a namítli: „My tady ale tolik jídla nemáme – jenom pět chlebů a dvě ryby. To pro tolik lidí stačit nebude!“

Pán Ježíš jim přikázal: „Přineste mi sem to, co máte!“ Potom řekl všem lidem, aby se posadili do trávy. Vzal pět chlebů a dvě ryby, pomodlil se nad nimi a požehnal je. Pak je rozlámal a podal učedníkům, aby je rozdali lidem. Všichni se dosyta najedli.

Když všichni dojedli, poslal Ježíš učedníky, aby sesbírali, co zbylo. Bylo toho ještě plných dvanáct košů.

(Přepsaný text převzat se svolením z webu www.kanan.cz)

 

Dětské kázání: 

Téma: Nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovy

Autor: Ludmila Vyskočilová, P. Angelo Scarano

Dnes, když vás vidím sedět u vašich rodičů v lavicích, tak také vidím, jak vás mají rádi. Usmívají se s vámi. Určitě si s vámi doma hrají... a to, že vás mají rádi, dokazují různými způsoby.
Děti mohou povídat o tom, jak je mají rodiče rádi, čím víc "aktivit lásky" děti řeknou, tím lípe.

A co když spí - spí vaši rodiče, že ano? Mají vás pořád rádi? To přece nic nedělají... To ale nevadí, samozřejmě, že vás mají rádi i když spí. Vždyť vy je máte taky rádi i když spíte.

Bůh s námi jedná podobně. Někdy nám neodpovídá při modlitbě - podobně jako tatínek s maminkou. Je tichý, ale i přesto si můžu být jistý jeho láskou zrovna tak, jako jsem si jistý láskou rodičů, když spí.


Materiály z webu deti.vira:

DL-18.ne v mez., cyklus A DL-18.ne v mez., cyklus A nebo jiný formát DL-18.ne v mez., cyklus A

Proměnění chlebů a ryb Proměnění chlebů a rybke stažení také ve formátu PDF.

 

Materiály odjinud:

 Rébus z knihy První biblické příběhy s hlavolamy, vydalo Karmelitánské nakl.rébus

► Nedělní karty ADKS se svolením převzato z dílny Katechetického střediska Praha

► Zamyšlení nebo Kvíz pro mladší děti či Kvíz č. 2 nebo Obrázek k vybarevní
použity se svolením z webu Kanan.cz​