Za Pánem Ježíšem chodilo mnoho lidí, aby ho viděli a slyšeli. Pán Ježíš k nim mluvil a uzdravoval nemocné.

Jednou za ním zase přišel zástup lidí a poslouchali ho celý den. Večer už měli všichni hlad. Byli ale zrovna na opuštěném místě, kde nebylo možné nic koupit. Učedníci proto říkali Pánu Ježíši: „Pošli ty lidi domů, ať se mohou najíst.“

Pán Ježíš jim na to ale odpověděl: „Není přece potřeba, aby chodili domů. Dejte jim vy něco k jídlu.“ Učedníci se zarazili a namítli: „My tady ale tolik jídla nemáme – jenom pět chlebů a dvě ryby. To pro tolik lidí stačit nebude!“

Pán Ježíš jim přikázal: „Přineste mi sem to, co máte!“ Potom řekl všem lidem, aby se posadili do trávy. Vzal pět chlebů a dvě ryby, pomodlil se nad nimi a požehnal je. Pak je rozlámal a podal učedníkům, aby je rozdali lidem. Všichni se dosyta najedli.

Když všichni dojedli, poslal pán Ježíš učedníky, aby sesbírali, co zbylo. Bylo toho ještě plných dvanáct košů.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz


NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ 

Téma: Nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovy

Rekvizity: žádné

Autor: Ludmila Vyskočilová, P. Angelo Scarano

Promluva: Dnes, když vás vidím sedět u vašich rodičů v lavicích, tak také vidím, jak vás mají rádi. Usmívají se s vámi. Určitě si s vámi doma hrají... a to, že vás mají rádi, dokazují různými způsoby.
Děti mohou povídat o tom, jak je mají rodiče rádi, čím víc "aktivit lásky" děti řeknou, tím lípe.

A co když spí - spí vaši rodiče, že ano? Mají vás pořád rádi? To přece nic nedělají... To ale nevadí, samozřejmě, že vás mají rádi i když spí. Vždyť vy je máte taky rádi i když spíte.

Bůh s námi jedná podobně. Někdy nám neodpovídá při modlitbě - podobně jako tatínek s maminkou. Je tichý, ale i přesto si můžu být jistý jeho láskou zrovna tak, jako jsem si jistý láskou rodičů, když spí.


Materiály pro práci s dětmi:

DL-18.ne v mez., cyklus A DL-18.ne v mez., cyklus A (JPG, 58 kB) nebo jiný formát DL-18.ne v mez., cyklus A (244 kB)

Proměnění chlebů a ryb Proměnění chlebů a ryb (JPG, 604 kB),ke stažení také ve formátu PDF (60 kB).

rébus Rébus z knihy První biblické příběhy s hlavolamy, vydalo Karmelitánské nakl .