Za Ježíšem chodilo mnoho lidí, aby ho viděli a slyšeli. Jednou za ním přišla také žena, která nepatřila do židovského národa, ale do kananejského. S Kananejci se Židé nestýkali.

Tato žena však přišla za pánem Ježíšem a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane Ježíši! Moje dcera je velmi nemocná. Prosím tě, uzdrav ji!“

Pán Ježíš jí ale neodpověděl ani slovo. Když stále volala, učedníkům se to nelíbilo a prosili Pána Ježíše: „Pošli tu ženu pryč. Pořád na nás křičí.“ Pán Ježíš učedníkům řekl: „Mým úkolem je starat se o lidi ze židovského národa, kteří mě potřebují. Ne o ostatní.“

Ta žena ale přišla až k němu a stále ho prosila: „Pane Ježíši, prosím tě, pomoz mi!“ On jí však odpověděl stejně jako předtím učedníkům: „Musím se starat především o židovské ztracené ovečky.“ Žena mu namítla: „Ale vždyť i ostatní lidé tě potřebují - a vždyť i psi pod stolem zbírají drobky po svých pánech.“ Pán Ježíš jí na to řekl: „Vidím, že tvoje víra v Boha je opravdu veliká. Staň se proto, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

 

Dětské kázání:

Téma: trpělivá víra kananejské ženy

Prázdniny se už (bohužel) přehouply do druhé poloviny a ani ne za měsíc se zase sejdete se svými spolužáky ve školních lavicích. Potkal jsem se s jedním chlapcem, který po prázdninách půjde do třetí třídy a on nemá možnost se za celé prázdniny potkat se svým spolužákem - kamarádem, se kterým seděl v lavici celý loňský rok. Už se na něj těší, ale také neví a trochu se bojí, jestli se něco nezměnilo a jestli s ním bude chtít ještě sedět. Dva měsíce jsou dlouhá doba. Co byste mu poradili?

Rozhodl se tedy věřit svému kamarádovi, že i když se s ním dva měsíce neuvidí, 1. září si přivstane a bude mu držet místo vedle sebe v lavici.  Budeme mu držet palce, aby si 1. září vedle něj jeho kamarád s radostí sednul a nezklamal ho. A proč vám to všechno povídám? I vy máte určitě kamarády na které čekáte, kterým věříte, že jsou vašimi kamarády, i když vás prázdniny na čas rozdělily. A kamarád vás sice může někdy zklamat, ale Ježíš jako kamarád nikdy. Jemu věřit se opravdu vyplatí.


Materiály z webu deti.vira.cz

 ► DL-20.ne v mez., cyklus A nebo jiný formát DL-20.ne v mez., cyklus A DL-20.ne v mez., cyklus A

 ► Kananejská žena, ke stažení také ve formátu PDF.Kananejská žena

Materiály odjinud:

► Nedělní karty - Arcidiecézního katechetického střediska v Praze, se svolením převzato, autoři Lenka Jeřábková, Magda Chladimová, David Žofák a kol.

► Z webu kanan.cz se svolením možno použít:  Kvíz pro menší dětiKvíz pro staršíOmalovánkaObrázek

► Obrázek s modlitbou se svolením převzat z Katechetického centra Biskupství brněnského

 

Videonáměty:

► Z Českobudějovického biskupství pro vás vybíráme povídání pro menší děti:

► Ze stejného biskupství k nám míří povídání také pro starší děti:

► Minikatecheze nahraná dětmi:

► P. Roman Vlk se zamýšlí nad evangeliem ve videu z Vlčího doupěte: