Když se blížily Velikonoce, začal Pán Ježíš učedníkům povídat o tom, že bude muset zemřít na kříži.

Petrovi se to ale vůbec nelíbilo a začal to Pánu Ježíši rozmlouvat. Říkal mu: „Pane Ježíši, to se přece tobě nesmí stát! Vždyť ty jsi tak mocný!“

Pán Ježíš se ale na Petra podíval a odpověděl mu: „Takové věci mi vůbec neříkej! Ty se na to díváš jako člověk, ale já chci dělat to, co chce Bůh.“

Potom ještě řekl učedníkům: „Kdo chce přijít za mnou do nebe, nesmí myslet jen na sebe. Musí dělat to, co chce Bůh, i když to někdy bude těžké. Ten, kdo kvůli mně něco obětuje, získá mnohem víc.“

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz


NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ

Téma: Mt 16,24-26

Autor: P. Angelo Scarano, Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: horolezecké lano se skobami

Promluva: Dnes je pro děti připraveno opravdové překvapení. Je to horolezecké lano. Všichni ho asi nepoznají, ale to nevadí, protože každý z vás už někdy viděl horolezce, který leze na horu, která je tak příkrá, až je téměř rovná a je navíc hladká. Tam může horolezec kdykoliv spadnout, proto se přiváže k lanu a lano pověsí na skoby, které zatlouká do skály. Jen opravdu hloupý horolezec by se nechal umluvit nějakým pokušitelem, který by mu namlouval, že je přece dost odvážný a šikovný na to, aby se věšel na lano. To by byl opravdový hlupák, vždyť by stačilo málo a zabil by se! I ten nejodvážnější a nejstatečnější horolezec se nikdy nepřestane jistit.
A stejně jako je moudré připoutat se a zavěsit se na skále na lano, je moudré se v životě připoutat a zavěsit na Ježíše. Nemusím lézt na skály a zdolávat hory, i bez toho se můžu občas dostat "do úzkých". Ježíš je ten, s nímž na rozdíl od pokušitelů dojdu (stejně jako horolezec na vrchol) do jeho království.


Nabízíme tyto další materiály pro práci s dětmi:

DL-22.ne v mez., cyklus A DL-22.ne v mez., cyklus A (JPG, 71 kB) nebo jiný formát DL-22.ne v mez., cyklus A (436 kB)

Ježíšův úkol - rébus - osmisměrka