Když mluvil Pán Ježíš s velekněžími, pověděl jim tento příběh: „V nebeském království je to jako u krále, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty, ale ti nechtěli přijít. Král tedy poslal své služebníky znovu, aby všem pozvaným řekli: „Hostina je přichystána, pojďte na svatbu.“ Ale oni stejně nešli a odešli jeden na své pole, jiný za svým obchodem.

Krále to rozhněvalo. Řekl proto svým služebníkům: „Svatební hostina je sice připravená, ale ti, kdo byli pozvaní, si ji nezaslouží. Jděte proto na rozcestí, a koho najdete, toho pozvěte na svatbu. Služebníci se tedy vydali na cestu a přivedli všechny, které potkali, takže svatební síň byla plná hostů.

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

 

TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz


NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ

Téma:  2. čtení - závěr listu sv. Pavla Filipským

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva:   Určitě jste, děti, někdy slyšely o kouzelném slovíčku! Je to slovo prosím. A proč je kouzelné? Protože mi kouzelně pomáhá k druhým lidem. Už jste si někdy všimly, jak je hned všechno jiné, když se řekne kouzelné slovíčko? Jak se začnou ostatní usmívat a být hodní? Existuje ale ještě jedno kouzelné slovíčko, které pomáhá k druhým lidem, ale ještě víc mi pomáhá k Bohu. Je to slovíčko děkuji. Děkuji mohu používat daleko častěji než prosím. Děkovat můžu za všechno, z čeho mám radost. A čím víc budu děkovat, tím větší radost mít budu. Můžu děkovat druhým i Bohu. Kdo bude šikovný, použije ho každý den tolikrát, že to možná ani nespočítá. (Mimochodem, do kolika umíte počítat?) Dám vám dnes úkol, snažte se používat toto kouzelné slovíčko v příštím týdnu alespoň jeden den co nejvíc a příští týden mi řeknete, jaké to bylo a kolikrát a komu jste děkovali.


Další materiály pro práci s dětmi:

Podobenství o svatebních šatech Podobenství o svatebních šatech, ke stažení také ve formátu PDF.

Pro menší děti:  Cesta na svatbu Cesta na svatbu  - tyto materiály se svolením převzaty z webu kanan.cz.

 

Omalovánka: autorkou je Soňa Häusl-Vad, katechetka a ilustrátorka.

Omalovánka - 28. ne v mez, A Omalovánka - 28. ne v mez, A