Foto: Pixabay.com

Jednou vyprávěl Ježíš svým učedníkům tento příběh: „Jeden člověk se chystal na cesty. Zavolal si proto své služebníky a svěřil jim své peníze. Jednomu dal pět hřiven (pytlů stříbra), druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, začal s nimi podnikat a vydělal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě hřivny, vydělal další dvě. Ale ten, který dostal jednu hřivnu, šel, vykopal jámu a peníze do ní ukryl.

Po nějaké době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování.  Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou dalších pět a řekl: „Pane, pět hřiven jsi mi svěřil a podívej – dalších pět jsem vydělal.“ Pán mu řekl:  „Správně, služebníku, jsi dobrý a věrný. Pojď se se mnou radovat.“

Pak přistoupil ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: „Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil a podívej – další dvě jsem vydělal.“  Pán mu odpověděl:  „Správně, služebníku, jsi dobrý a věrný. Pojď se se mnou radovat.“

Nakonec přistoupil i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: „Pane, bál jsem se, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady ji máš zpět.“ Pán mu odpověděl:  „Služebníku, jsi  patný a líný. Bál ses? Měl jsi tedy moje peníze  uložit  ke  směnárníkům (do banky) a já bych si po návratu vyzvedl, co je moje i s úroky.  Teď jdi pryč, protože nejsi k ničemu.“

(Přepsané podobenství i obrázek převzat se svolením z webu www.kanan.cz)

Dětské kázání:

Téma: Podobenství o hřivnách - přirovnání ke stromku rajčat

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: rajské jablko

Poznají všichni dnešní rekvizitu? Určitě ano. Dá se snadno pěstovat nejen na zahradě, ale i na balkoně v květináči. Už jste někdy viděli zasazený keříček rajských jablíček? Pěstovali jste ho doma? Zasadí se malá rostlinka a tak pak vyroste a rozkvete. Z každého květu bude jedno rajské jablko. 

Co doma děláte, když vám keříček rozkvete? Necháte jeden květ a ostatním otrháte, protože vám bude stačit jen jedno jablíčko? Nebo vám stačí tři? Nebo budete ještě víc zalévat a o keřík se starat, aby jich vyrostlo co nejvíc? Určitě se budete snažit, aby vaše úroda byla co největší.

Boží dary, které dostáváme - např. naše šikovnost, jak se umíte smát, jak umíte pomáhat - jsou jako keřík rajčat, o kterém jsme si teď povídali. Je moudré a správné snažit se, aby vydaly co největší úrodu. Neschovávat si svůj úsměv, svou šikovnost, svou pomoc pro sebe, nešetřit s ní. Protože to jsem potom jako ten, kdo zasadil keřík a pak ustřihává květy, aby se mu neurodilo moc rajčátek. A pořádná úroda je přece radost nejen pro mě, ale i pro všechny, se kterými se mohu podělit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Unsplash.com

Další materiály ke katechezi:

► Dětský list: Buďte připraveni , ke stažení také ve formátu PDF.Buďte připraveni

► Zamyšlení nebo pracovní list pro menší děti  nebo Podnět pro katechezi či Kvíz pro maličké, Obrázek pro malé děti a Obrázek k podobenství, to vše se svolením převzato z webu www.kanan.cz

► Karty pro katechezi:  Jeden člověk se chystal na cesty, vyrobilo AKS v Praze, autoři Lenka Jeřábková, Magda Chladimová, David Žofák a kol.

► Obrázek s citátem z Písma se svolením převzat z Katechetického centra Biskupství brněnského

 

Videonáměty:

*  Z Českobudějovického biskupství pro vás vybíráme povídání pro menší děti

*  Ze stejného biskupství k nám míří povídání také pro starší děti zvané Minikatecheze: (přidáváme, až autoři zveřejní)

*  Farnost Neratovice a pan Cúth nabízejí také nafilmované úvody k nědělním evangeliím pro děti: 

*  P. Roman Vlk se zamýšlí nad evangeliem ve videu z Vlčího doupěte

*  Tv Noe natáčí ke každé neděli svůj pořad Ovečky.