- námět pro dětskou nedělní katechezi

Jednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům tento příběh: „Jeden člověk se chystal na cesty. Zavolal si proto své služebníky a svěřil jim své peníze. Jednomu dal pět hřiven (pytlů stříbra), druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, začal s nimi podnikat a vydělal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě hřivny, vydělal další dvě. Ale ten, který dostal jednu hřivnu, šel, vykopal jámu a peníze do ní ukryl.

 

Po nějaké době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování.  Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou dalších pět a řekl: „Pane, pět hřiven jsi mi svěřil a podívej – dalších pět jsem vydělal.“ Pán mu řekl:  „Správně, služebníku, jsi dobrý a věrný. Pojď se se mnou radovat.“

Pak přistoupil ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: „Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil a podívej – další dvě jsem vydělal.“  Pán mu odpověděl:  „Správně, služebníku, jsi dobrý a věrný. Pojď se se mnou radovat.“

Nakonec přistoupil i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: „Pane, bál jsem se, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady ji máš zpět.“ Pán mu odpověděl:  „Služebníku, jsi  patný a líný. Bál ses? Měl jsi tedy moje peníze  uložit  ke  směnárníkům (do banky) a já bych si po návratu vyzvedl, co je moje i s úroky.  Teď jdi pryč, protože nejsi k ničemu.“

(Přepsané podobenství i obrázek převzat se svolením z webu www.kanan.cz)


TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Téma: Podobenství o hřivnách

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: rajské jablko

Promluva: Poznají všichni dnešní rekvizitu? Určitě ano. Dá se snadno pěstovat nejen na zahradě, ale i na balkoně v květináči. Už jste někdy viděli zasazený keříček rajských jablíček? Pěstovali jste ho doma? Zasadí se malá rostlinka a tak pak vyroste a rozkvete. Z každého květu bude jedno rajské jablko. 

Co doma děláte, když vám keříček rozkvete? Necháte jeden květ a ostatním otrháte, protože vám bude stačit jen jedno jablíčko? Nebo vám stačí tři? Nebo budete ještě víc zalévat a o keřík se starat, aby jich vyrostlo co nejvíc? Určitě se budete snažit, aby vaše úroda byla co největší.

Boží dary, které dostáváme - např. naše šikovnost, jak se umíte smát, jak umíte pomáhat - jsou jako keřík rajčat, o kterém jsme si teď povídali. Je moudré a správné snažit se, aby vydaly co největší úrodu. Neschovávat si svůj úsměv, svou šikovnost, svou pomoc pro sebe, nešetřit s ní. Protože to jsem potom jako ten, kdo zasadil keřík a pak ustřihává květy, aby se mu neurodilo moc rajčátek. A pořádná úroda je přece radost nejen pro mě, ale i pro všechny, se kterými se mohu podělit.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Buďte připraveni Buďte připraveni (JPG, 278 kB), ke stažení také ve formátu PDF (171 kB).

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli