- námět pro dětskou nedělní katechezi

Jednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům tento příběh:
Kdysi byli dva muži. Oba dva se rozhodli, že postaví dům. První z nich byl moudrý a vybral si místo na pevné skále. Kopání základů mu dalo hodně práce. Kopal mnoho dní, v horku i v dešti a ruce měl plné puchýřů.

 

Jednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům tento příběh:

Kdysi byli dva muži. Oba dva se rozhodli, že postaví dům. První z nich byl moudrý a vybral si místo na pevné skále. Kopání základů mu dalo hodně práce. Kopal mnoho dní, v horku i v dešti a ruce měl plné puchýřů.

Druhý muž tak moudrý nebyl. Když viděl, kolik je s kopáním do skály práce, řekl si: „Co se s tím já budu tolik dřít. Postavím si dům tady na břehu moře. Je tu samý písek a bude se tu dobře kopat.“ A tak se dal do práce. Stavba mu šla rychle od ruky a brzy měl celý dům postavený.

Zanedlouho dostavěl dům i první muž. Oba byli se svojí prací spokojeni a nějakou dobu si šťastně žili ve svých nových domech. Bylo zrovna léto a sluníčko svítilo každý den.

Potom nastal podzim a venku se ochladilo. Jednou večer se obloha zatáhla těžkými černými mraky a začal foukat silný vítr. Strhla se veliká bouřka. Pršelo, jen se lilo a v potocích a řekách se valila spousta vody. Rozvodnil se i potok, který tekl kolem obou domů. Zpěněná voda narážela do skály, na které stál dům moudrého muže, ale nijak mu neuškodil. Zato druhý dům dopadl špatně. Voda odnesla všechen písek, na kterém dům stál, a celá stavba se zřítila jako domeček z karet. Jen taktak, že se muž stihl zachránit a schovat se v domě na skále.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

9. neděle v mezidobí

Téma:

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita:

Promluva:


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI: