Jednou si Pán Ježíš povídal s Nikodémem. „Víš, Nikodéme, Bůh lidem již dříve říkal, že pošle pro všechny lidi zachránce – Spasitele. Lidé si často nevědí rady se svými problémy, často se chovají špatně nebo hloupě a je pro ně velmi těžké napravit se. Ale i přesto má Pán Bůh všechny lidi rád a chce, aby se jednou mohli společně radovat v jeho království. Proto jsem přišel já, Boží Syn. Vím, že vypadám jako obyčejný člověk, ale já jsem skutečný Boží Syn a přišel jsem vás zachránit.

Kdo mi uvěří, bude se snažit žít podle mých rad. Bude mi důvěřovat a nechá mě, abych ho vedl. Takový člověk dojde po smrti do nebe a bude vždy šťasten. Já totiž otevírám bránu do nebe.“

Nikodém se velmi těm slovům podivil. Snažil se pochopit, co mu Pán Ježíš říká. Dlouho nad tím přemýšlel, ale teprve když se začal snažit žít podle Ježíšových rad, pochopil, kdo Pán Ježíš doopravdy je.  

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


Dětské kázání:

Téma: Jan 3,16

Rekvizita: bonbony, čokoláda (jakákoli sladkost, kterou mají děti rády)

Promluva: "Bonbóny mám rád, ale vás mám ještě radši. Takže se s vámi rád rozdělím a bonbóny vám rozdám. Co vy, když máte bonbóny, umíte se také rozdělit?" Přijde na řadu čokoláda: "Tu mám ještě raději, dá mi daleko větší práci se s vámi rozdělit, tak si kousek nechám. A co vy a čokoláda?" Velmi pravděpodobně dojde k tomu, že i děti mají rády sladkosti, ale umí se jich vzdát. Daleko horší je to s oblíbenými "hračkami". Dospělý má svůj počítač, kolo, dítě oblíbenou hračku, se kterou usíná. Takové věci umím půjčit, ale nemůžu je darovat. A co teprv lidé, které mám rád? Tatínka, maminku, sourozence, babičku, dědečka, kamarády... Ty mám přece tak rád, že ty nemohu někomu ani půjčit. Co bych si bez nich počal?
Jenom Bůh nás má tak rád, že svého Syna nám nejenom půjčil, ale DAL, aby nás zachránil.


Pracovní listy:

PL - Trojice PL - Trojice nebo formát Pdf PL - Trojice 

Trojice - prac.list1  Trojice - prac.list1  

Trojice - prac.list2  Trojice - prac.list2  

Nejsv.Trojice, cyklus A

Podkaldy k Rublevově ikoně:

 

 Rublev - Trojice omalovánka - Trinity coloring book - Dreieinigkeit Malbuch Rublev - Trojice / wikimedia

Videokatecheze: