Jednou se Pán Ježíš zeptal učedníků: „Co si o mně lidé vlastně myslí?“ Odpověděli mu: „Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi některý z proroků, který vstal z mrtvých.“ Pán Ježíš se znovu zeptal: „A co si o mně myslíte vy?“ Petr mu nato řekl: „Ty jsi Spasitel. Boží Syn.“

Pán Ježíš Petra pochválil, že odpověděl správně a dodal: „Ty jsi Petr – Skála – a na té skále postavím církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království. Co rozhodneš na zemi, bude platit i na nebi.“  

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

 

 

TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ

Téma: Mt 10,37

Autor: P. Angelo Scarano, Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: dva pomocníci a několik hraček podle libovolného výběru - Lego, panenka, auto, knížka, počítačová hra - stačí obal atd.

Promluva: Dnes bude trochu zvláštní hra: jsou zde dva pomocníci - jeden u mé levé ruky a druhý u mé pravé ruky. Já jsem vám dnes přinesl několik hraček. Hrajete si rády (např. s Legem)? Moji pomocníci mají pro vás každý nabídku. Která se vám bude líbit víc?
1. pomocník: "Půjčím vám každému, kdo si rád hraje (např. s Legem) hračku na jak dlouho budete chtít."
2. pomocník: "Půjčím vám každému tuto hračku na půl hodiny."
Se stejnou nabídkou pomocníků (= první nabízí zcela bez omezení, druhý na přesně určenou dobu) se vystřídá několik hraček. Jestliže jsou pomocníci vybraní z farníků, které děti dobře znají, můžou nabídnout i svůj čas ke hře. První bez omezení, druhý chvilku.

Která nabídka se dětem víc líbí, kterou si vyberou? Určitě prvního pomocníka.
Vybrat si za svého nejlepšího přítele Ježíše a dát mu přednost přede všemi znamená vybrat si toho, kdo dává tak jako první pomocník zcela bez omezení. Protože zcela bez omezení mě má rád.


Nabízíme vám tyto materiály pro práci s dětmi: