Jednou se Ježíš zeptal učedníků: „Co si o mně lidé vlastně myslí?“ Odpověděli mu: „Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi některý z proroků, který vstal z mrtvých.“ Pán Ježíš se znovu zeptal: „A co si o mně myslíte vy?“ Petr mu nato řekl: „Ty jsi Spasitel. Boží Syn.“

Pán Ježíš Petra pochválil, že odpověděl správně a dodal: „Ty jsi Petr – Skála – a na té skále postavím církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království. Co rozhodneš na zemi, bude platit i na nebi.“  

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

 

Námět na dětské kázání:

Téma: Mt 10,37

Autor: P. Angelo Scarano, Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: dva pomocníci a několik hraček podle libovolného výběru - Lego, panenka, auto, knížka, počítačová hra - stačí obal atd.

Promluva: Dnes bude trochu zvláštní hra: jsou zde dva pomocníci - jeden u mé levé ruky a druhý u mé pravé ruky. Já jsem vám dnes přinesl několik hraček. Hrajete si rády (např. s Legem)? Moji pomocníci mají pro vás každý nabídku. Která se vám bude líbit víc?
1. pomocník: "Půjčím vám každému, kdo si rád hraje (např. s Legem) hračku na jak dlouho budete chtít."
2. pomocník: "Půjčím vám každému tuto hračku na půl hodiny."
Se stejnou nabídkou pomocníků (= první nabízí zcela bez omezení, druhý na přesně určenou dobu) se vystřídá několik hraček. Jestliže jsou pomocníci vybraní z farníků, které děti dobře znají, můžou nabídnout i svůj čas ke hře. První bez omezení, druhý chvilku.

Která nabídka se dětem víc líbí, kterou si vyberou? Určitě prvního pomocníka.
Vybrat si za svého nejlepšího přítele Ježíše a dát mu přednost přede všemi znamená vybrat si toho, kdo dává tak jako první pomocník zcela bez omezení. Protože zcela bez omezení mě má rád.


Materiály pro práci s dětmi: