PŘEVYPRÁVĚNÉ EVANGELIUM:

Bůh poslal anděla Gabriela jako svého posla do Nazareta k dívce jménem Maria. Gabriel přišel k Marii a řekl: „Raduj se, Maria! Bůh je s tebou!“

Maria se polekala a přemýšlela, co mají ta slova znamenat. Gabriel však řekl: „Neboj se, Maria, protože Bůh tě má rád a vybral tě. Budeš mít miminko a dáš mu jméno Ježíš.“ Maria se zeptala: „Jak se to může stát? Vždyť nemám žádného muže?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch Svatý. To dítě bude Boží syn. U Boha není nic nemožného.“ Tu mu Maria řekla: „Jsem Boží služebnice. Ať se mi stane, co chce Bůh.“

(Přepsané podobenství i obrázek převzat se svolením z webu www.kanan.cz)


TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

4. neděle adventní

Téma: Lk 1,26-38

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva: 

Vánoce už budou za necelý týden a jestli si vzpomínáte, minulou neděli jsme skončili u toho, že maminka, která odešla na nákup, se vrací, už je blízko. Naše povídání končí a tak už asi uhádnete, že teď už nám zbývá poslední část jejího návratu - je za dveřmi.

Budeme jako myšky sedět a dělat, že nejsem doma? Nebo budeme čekat za dveřmi a nechám ji, ať hledá po taškách klíče a otevře si sama? Nebo budeme mít takovou radost, že už je konečně zase s námi, že jí otevřeme dřív, než dojde ke dveřím a budeme v nich čekat?

Na Ježíše mohu čekat podobně. Zase si můžeme vybrat a určitě nejlepší bude zachovat se jako se zachovala Maria. S radostí řekla Bohu ANO. Nezáleží na tom jak přijdeš, hlavně přijď!


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Dětský pracovní list

Pracovní list 4. neděle  adventní  Pracovní list 4. neděle adventní (154 kB)


KARTY PRO KATECHEZI:

 

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli nebo krásné podněty z webu Malý oslík.