Marii nastala chvíle, kterou každým dnem očekávala – porodila miminko a s Josefem mu dali jméno Ježíš - tak jak jí to v Nazaretě řekl anděl Gabriel. Maria děťátko zabalila do plínek a Josef mu připravil postýlku v jeslích vystlaných měkkým senem.

 

Na pastvinách v okolí Betléma odpočívali u ohně pastýři a hlídali svá stáda ovcí. Najednou se kolem nich vše rozzářilo a před nimi se objevil anděl. Velmi se polekali, ale anděl jim hned řekl: „Nebojte se! Mám pro vás, i pro všechny lidi, radostnou zprávu. Dnes v noci se ve stáji u Betléma narodil Boží Syn! V tu chvíli se kolem něho objevili další andělé a všichni radostně zpívali: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj všem lidem, kteří ho milují!“

Celé znění tohoto textu najdete v Kalendáři.

 


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

Slavnost Narození Páně

Téma: Iz 52,7 - Ježíš jako Boží posel

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: vánoční dárek - děti budou mít určitě nějaký dárek, který dostaly předchozího večera sebou, takže není potřeba něco přinášet

Promluva: "Co mám nejraději na Vánocích?" Děti mohou odpovídat a ukazovat svoje dárky. Postupně se dobereme k tomu, že na Vánocích máme rádi všechno. Máme rádi dárky, rozsvícený stromeček, dobroty k jídlu, to jak mají všichni dobrou náladu, zpívání koled... Vánoce jsou tak krásné, že bychom bez nich asi nedokázali být. Ale nezapoměli jsme, co o Vánocích slavíme? Určitě ne, Betlém v kostele nám všem připomíná, že slavíme Ježíšovo narození. Vánoce jsme dostali od Boha abychom se radovali a hlavně abychom nezapoměli, že nám svého syna poslal aby nám vyřídil, že JE, čeká na nás, těší se na nás a pořád i teď v tuto chvíli kraluje!


NÁMĚTY PRO KATECHEZI:

 

antistresové omalovánky Narození Páně

Slavnost Narození Páně

Autorem je KC při AP, Lenka Jeřábková a kol.

Dětský list pro katechezi

redakce deti.vira.cz

Antistresová omalovánka

Vydalo Karmelitánské nakladatelství

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli