Jan Křtitel žil na břehu řeky Jordánu, křtil lidi a říkal jim: „Už brzy přijde někdo, kdo je mocnější než já. Je tak veliký, že nejsem hoden ani rozvázat mu řemínek u sandálů. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.

Zanedlouho přišel k Janovi Ježíš, aby se od něho nechal také pokřtít. Když Ježíš vystoupil z vody ven, objevila se bílá holubička. Byl to Duch Svatý, který sestoupil na Pána Ježíše. Přitom se z nebe ozval Boží hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe mám rád.“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz
a ilustrační obrázek se svolením převzat z knihy
Kdo je Ježíš, napsala G. Tertraisová, vydalo KNA)

 

Dětské kázání:

Svátek Křtu Páně, Mk 1, 9-11

Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: fotografie školy

Promluva: Kdo z dětí chodí do školy? Co musím udělat, když chci ve škole něco říct a je hodina? Musím se přihlásit, nemůžu při tom chodit ani běhat, musím v klidu sedět. A co doma? Tam se taky musím pěkně posadit a přihlásit se, když se mě maminka nebo tatínek na něco zeptají? Ne. Tam jsme doma! Tam si povídáme kdy chceme, tam se nemusíme hlásit, aby nás maminka nebo tatínek slyšel nebo viděl. Doma je nás sice méně než ve třídě, ale doma se k tatínkovi nebo k mamince nemusím hlásit až na mě přijde řada protože k nim mohu přijít kdykoliv chci a s čím chci. Jsou to moji rodiče.

Bůh nás má všechny rád, to znamená, že před ním je nás víc než ve třídě. I před ním se musíme hlásit jako ve škole, aby si nás všimnul, aby o nás věděl? Ne, Bůh je náš tatínek a tak u něj neplatí školní, ale domácí pravidla. Můžu k němu přijít tak jako doma k rodičům kdykoliv chci, protože on se hlásí ke mně, tak jako se v dnešním evangeliu přihlásil k Ježíšovi: "To je můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení!" "To je můj milovaný XY (jméno dítěte), moje milovaná XY, jak rád ho (jí) vždycky vidím!"

 

Dětský list:

Pracovní list svátek Křtu Páně - cyklus B Dětský list - Křtu Páně - cyklus B nebo k evangeliu podle Matouše: Pracovní list - Křtu Páně.

 

Katechetické karty z ADKS:


Svátek Křtu Páně
vyrobilo Pastorační středisko AP – Katechetické středisko, http://www.apha.cz/adks

 

Další materiály:

♦  Omalovánka k evangeliu - ilustrace: Soňa Häusl-Vadomalovánka - Křtu Páně- cyklus A

♦  List k zamyšleníKvíz z KanánuKvíz 2, barevný komix, Omalovánka nebo Omalovánka 2 - to vše se svolením převzato z webu kanan.cz

 

Videonáměty:

► Z Českobudějovického biskupství pro vás vybíráme povídání pro menší děti: 

► Ze stejného biskupství k nám míří povídání také pro starší děti zvané Minikatecheze:

► P. Roman Vlk se zamýšlí nad evangeliem ve videu z Vlčího doupěte:

► Z farnosti Neratovice v době lockdownů ve spolupráci se SHM připravili Cúthovi tato videa: