Pán Ježíš řekl: „Já jsem dobrý pastýř! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Komu ovce nepatří a stará se o ně za peníze, ten když vidí přicházet vlka, utíká od ovcí pryč, aby se zachránil, a na ovcích mu nezáleží.

Vlk potom ovce uchvátí a rozežene.

Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a ony znají mne, jako mne zná Bůh Otec a já znám Boha Otce. Za své ovce dávám svůj život.“

(Přepsaný text převzat se svolením z webu www.kanan.cz)

 

Dětské kázání:

4. neděle velikonoční

Téma: Jan 10,11-15

Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: rodný list nebo pas či občanka

Promluva: "Jak se pozná, že jsme Češi nebo Slováci? Mluvíme tou řečí, ale může se jí naučit i cizinec... ať už budou odpovědi jakékoliv, musíme mít na to doklad. Rodný list, pas na to, abychom mohli odjet do ciziny, občanský průkaz mají lidé dospělí. Když jsme Češi a máme na to průkaz, můžeme jít v Čechách k panu doktorovi, aby nás uzdravil, chodíme zde do školy... Co kdybychom se ale ztratili v cizině a neměli žádný průkaz? To by bylo velmi těžké, aby nám někdo pomohl se vrátit tam, kde jsme doma.

Co potřebujeme k tomu, abychom byli doma u Boha, abychom patřili do jeho národa Božích dětí (do jeho stáda, jak říká On?) Nějaký průkaz nebo musíme mluvit nějakým jazykem? Třeba hebrejsky, jako mluvil Ježíš? Ne.Pevně se Ježíše držet, to znamená, věřit mu a neopouštět ho tím, že hřešíme. A co se stane, když se ho přece jen pustíme? Nechá nás tam, kde jsme? Ne. On nevládne svému království jako králové a prezidenti tady na zemi. On nás má rád a udělá všechno proto, aby nás v té cizině hříchů našel a přivedl zpátky k sobě."

 

Materiály pro katechezi:

 

Videonáměty:

- Videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte:

- Bratři Cúthovi z farnosti Neratovice ve spolupráci se SHM Klubem Neratovice v době lockdownů natočili videa k nedělím cyklu B:

- Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti s ovečkou:

- Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti ke 4. neděli velikonoční s Martinou Furstovou a povídání pro starší děti s Markétou Grillovou