Jednoho dne večer vybídl Pán Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Vydali se tedy na cestu. Také jiné lodi jely s nimi. Tu se strhla velká větrná bouře.

Vlny dorážely na loď a ta už se plnila vodou. Hrozilo, že se potopí. Pán Ježíš však ležel na zádi lodi a spal. Učedníci ho vzbudili a říkali mu: „Mistře, je to jedno, že zahyneme? Vždyť loď už se potápí!“

Pán Ježíš se probudil, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč, buď zticha, zklidni se!“ Na to vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Učedníkům pak Pán Ježíš řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nevěříte?“

Všichni z toho byli velmi udiveni a říkali si mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

 

 

Dětské kázání:

12. neděle v mezidobí

Ježíš je ten, kdo má moc utišit bouři mého strachu 

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: baterka, léky, míč

Apoštolové v evangeliu zažili něco hrozného. Byli uprostřed moře, byla tma a strhla se hrozná bouře. I my někdy zažijeme špatné chvíle – něco děsivého se nám v noci zdá, něco mě bolí, zradí mě kamarád. Co děláte v takové chvíli? Jdu za svýma rodiči, za tatínkem nebo maminkou. Ale co když se mi něco takového stane a nebudou blízko? Budu třeba na prázdninách na táboře? Mám svého nebeského tatínka Boha, na kterého se jako učedníci mám obrátit, stejně jako to udělali učedníci.

Zeptám se vás stejně jako učedníci v evangeliu: "Kdo to jen je, že ho poslouchá vítr i moře?" Je to Ježíš, Bůh, který vše, i vítr a bouři, stvořil a proto ho poslouchá. Stvořil ale také mě a může utišit i moje bouře zlostí a vzteků, když se mi nedaří, když mám zlost.

K obětnímu průvodu:

Budeme pouštět děti postupně podle toho, jak se bude číst od ambonu.
„Neseme ti, Pane Ježíši, baterku jako symbol světla ve tmě. Všude tam, kde se bojím, ty jsi se mnou a svítíš mi na cestu.“
„Neseme ti, Pane Ježíši, léky, jako symbol uzdravení v bolesti. Vždycky, když budu nešťastný, že mě něco bolí, jsi se mnou, abys mě utěšil.“
„Neseme ti, Pane Ježíši, míč jako symbol kamarádství. S míčem se těžko hraje, když jsem sám. Ty jsi stále se mnou, abych nebyl nikdy smutný a osamělý.“

 

Materiály pro katechezi:

Evangelium: Mk 4,35-41


Videonáměty:

  • Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti s Martinou Fürstovou 

  • Biblická školka 12