Jednoho dne večer vybídl Pán Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Vydali se tedy na cestu. Také jiné lodi jely s nimi. Tu se strhla velká větrná bouře.

Vlny dorážely na loď a ta už se plnila vodou. Hrozilo, že se potopí. Pán Ježíš však ležel na zádi lodi a spal. Učedníci ho vzbudili a říkali mu: „Mistře, je to jedno, že zahyneme? Vždyť loď už se potápí!“

Pán Ježíš se probudil, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč, buď zticha, zklidni se!“ Na to vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Učedníkům pak Pán Ježíš řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nevěříte?“

Všichni z toho byli velmi udiveni a říkali si mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

Aktuální liturgické texty si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ

12. neděle v mezidobí

Ježíš je ten, kdo má moc utišit bouři mého strachu 

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: baterka, léky, míč

Promluva: Apoštolové v evangeliu zažili něco hrozného. Byli uprostřed moře, byla tma a strhla se hrozná bouře. I my někdy zažijeme špatné chvíle – něco děsivého se nám v noci zdá, něco mě bolí, zradí mě kamarád. Co děláte v takové chvíli? Jdu za svýma rodiči, za tatínkem nebo maminkou. Ale co když se mi něco takového stane a nebudou blízko? Budu třeba na prázdninách na táboře? Mám svého nebeského tatínka Boha, na kterého se jako učedníci mám obrátit, stejně jako to udělali učedníci.

Ježíš je ten, kdo má moc utišit bouři mého vzteku a zlosti

Zeptám se vás stejně jako učedníci v evangeliu: "Kdo to jen je, že ho poslouchá vítr i moře?" Je to Ježíš, Bůh, který vše, i vítr a bouři, stvořil a proto ho poslouchá. Stvořil ale také mě a může utišit i moje bouře zlostí a vzteků, když se mi nedaří, když mám zlost.

K obětnímu průvodu:

Budeme pouštět děti postupně podle toho, jak se bude číst od ambonu.
„Neseme ti, Pane Ježíši, baterku jako symbol světla ve tmě. Všude tam, kde se bojím, ty jsi se mnou a svítíš mi na cestu.“
„Neseme ti, Pane Ježíši, léky, jako symbol uzdravení v bolesti. Vždycky, když budu nešťastný, že mě něco bolí, jsi se mnou, abys mě utěšil.“
„Neseme ti, Pane Ježíši, míč jako symbol kamarádství. S míčem se těžko hraje, když jsem sám. Ty jsi stále se mnou, abych nebyl nikdy smutný a osamělý.“

MATERIÁLY PRO KATECHEZI:

Evangelium: Mk 4,35-41

Přepsané evangelium "dětským způsobem"

Dětský list pro katechezi (vyroben při společenství sv. Vojtěcha v Praze ve spolupráci s www.deti.vira.cz)

Barevný komix se svolením převzat z webu kanan.cz, pro vybarvení k dispozici i v černobílé verzi

Skládací obrázek nebo pracovní list k zamyšlení Bouře v mém životě se svolením převzaty z webu Kanan.cz

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze

Podklady k tématu na našem webu v Kalendáři


 

VIDEONÁMĚTY:

Biblická pátrání z webu Čt přístupné na kanálu YouTube

Biblické divadélko Terezie Nečasové - Utišení bouře

Videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte (přidáváme až před nedělí)

Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti s Martinou Fürstovou nebo povídání pro starší děti

Biblická školka 12

Biblická školka č. 7