- námět pro dětskou nedělní katechezi

Jednoho dne večer vybídl Pán Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Vydali se tedy na cestu. Také jiné lodi jely s nimi. Tu se strhla velká větrná bouře.

Vlny dorážely na loď a ta už se plnila vodou. Hrozilo, že se potopí. Pán Ježíš však ležel na zádi lodi a spal. Učedníci ho vzbudili a říkali mu: „Mistře, je to jedno, že zahyneme? Vždyť loď už se potápí!“

Pán Ježíš se probudil, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč, buď zticha, zklidni se!“ Na to vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Učedníkům pak Pán Ježíš řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nevěříte?“

Všichni z toho byli velmi udiveni a říkali si mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli