Jednou si Pán Ježíš zavolal svých dvanáct učedníků a začal je posílat po dvojicích mezi lidi, aby jim říkali o Božím království. Dal jim moc uzdravovat nemocné a nakázal jim, aby si na cestu nic nebrali: ani chléb, ani peníze, ani žádné zavazadlo. Učedníci se tedy vydali na cestu a hlásali, že je potřeba se obrátit. Uzdravovali nemocné a vyháněli zlé duchy.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

15. neděle v mezidobí

Téma: Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou...

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva: Uměl by se někdo z dětí představit? Co to znamená? Jestliže se umím představit, umím říct jak se jmenuji křestním jménem a příjmením a kde bydlím. Znám svoje křestní jméno, které mi vybrali rodiče před mým narozením. Znám svoje příjmení, které mám stejné jako tatínek a znamená, že k tatínkovi a k mamince patřím. Znám svoje bydliště, které mám stejné s rodiči. Bydlíme tam všichni spolu, je to náš společný domov. Jestliže se umím představit, přiznávám se tím ke svým rodičům, ke svému domovu a každému, komu se představím tak říkám: “Mám rád své rodiče, patřím k nim, jsem jejich dítě a tak, když poznáš mě, poznáš vlastně i je. Jsem reprezentant (vyslanec) naší rodiny. Už jsem natolik velký, že se umím představit a moje rodina mě může poslat k druhým lidem.”

Jsme ale také vyslanci, reprezentanti svého nebeského tatínka Boha. Jsme učedníci Ježíše Krista. Umíte se představit jako Ježíšovi učedníci? To by mohl být dobrý úkol na přemýšlení, ale já vám odpověď prozradím hned. Jako Ježíšův učedník se druhým představím tím, že se umím pokřižovat a křížem zase říkám druhým totéž co o svých rodičích a své rodině. Proto nemůžu kříž dělat ledabyle a rychle jako větev. To je pak stejné, jako bych ošklivě komolil jméno své a svých rodičů.


MATERIÁLY PRO KATECHEZI:

Evangelium: 

Přepsané evangelium "dětským způsobem"

Dětský list pro katechezi (vyroben při společenství sv. Vojtěcha v Praze ve spolupráci s www.deti.vira.cz)

Barevný komix se svolením převzat z webu kanan.cz, pro vybarvení k dispozici i v černobílé verzi

Obrázek nebo pracovní list k zamyšlení se svolením převzaty z webu Kanan.cz

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

 

VIDEONÁMĚTY:

Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti s Martinou Fürstovou nebo povídání pro starší děti