Když se učedníci vrátili z cesty, na kterou je Pán Ježíš poslal, vyprávěli mu, co všechno dělali. Bylo u toho ale mnoho lidí, a proto Pán Ježíš řekl učedníkům: „Pojďte někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli s Pánem Ježíšem sami. Lidé je ale viděli odjíždět a seběhli se tam před nimi. Když Pán Ježíš vystoupil z lodi, uviděl velký zástup lidí. Bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Začal je tedy učit o mnoha věcech.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

16. neděle v mezidobí

Téma: ”Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.”

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: není

Promluva: V době, kdy jsem chodila do základní školy, jsem obdivovala naší učitelku zeměpisu. Učila totiž viditelně ráda a na její hodiny jsem se těšila, i když jsem zeměpisu neholdovala. Jednou jsem neodolala a zeptala se jí, jaké to je, být učitelem. Na její odpověď se nedá zapomenout: “Bezvadné - ale jen od 1.7. do konce srpna. Zbytek se dá vydržet.”

Komu vděčíme za povinnou školní docházku ví každé malé dítě (Marii Terezii), víme ale, komu vděčíme za prázdniny? Kdo zavedl tu jistotu pro všechny žáky ať už byli pilní nebo ne? Kdo zavedl čas pravidelného volna, který mají rádi i všichni učitelé? Myslím, že asi nezjistíme, kdo zavedl prázdniny. Víme ale podle koho je zavedl, u koho se nechal inspirovat. Zavedl pravidelný čas odpočinku tak, jak ho zavedl ve svém stvoření Bůh. Po každé noci, ať už byla příjemná a my jsme se krásně vyspali nebo nám spát nešlo – něco nás bolelo - přijde ráno. Každý sedmý den nám dal Bůh k odpočinku. Ať už máme práce sebevíc nebo byl náš týden pohodový, o všechno se bude ten den starat On, nic nám neuteče.

Být Ježíšovým učedníkem znamená být dítětem Božího tatínka, který se o nás stará tak důmyslně, že nezapomíná ani na to, abychom si i odpočinuli a radovali se.


MATERIÁLY PRO KATECHEZI:

Dětský list pro katechezi (vyroben při společenství sv. Vojtěcha v Praze ve spolupráci s www.deti.vira.cz)

List Ovce bez pastýře se svolením převzat z webu kanan.cz

Barevný komix se svolením převzat z webu kanan.cz, pro vybarvení k dispozici i v černobílé verzi

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Zamyšlení se svolením přejato z webu kanan.cz.

VIDEONÁMĚTY:

Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti s Martinou Fürstovou nebo povídání pro starší děti