27. 8. 2018 , GaS

22. neděle v mezidobí, cyklus B

22. neděle v mezidobí, cyklus B

- námět na dětskou nedělní katechezi

Jednou za Pánem Ježíšem přišli farizeové. Všimli si totiž, že někteří učedníci jedí neumytýma rukama. Ptali se proto Pána Ježíše: „Proč tvoji učedníci nedodržují naše příkazy a jedí neumytýma rukama?“

Jednou za Pánem Ježíšem přišli farizeové. Všimli si totiž, že někteří učedníci jedí neumytýma rukama. Ptali se proto Pána Ježíše: „Proč tvoji učedníci nedodržují naše příkazy a jedí neumytýma rukama?“

Pán Ježíš jim odpověděl: „Vždyť vy to všechno děláte jen naoko a ne doopravdy. Vaše srdce je daleko od Pána Boha. Už nedodržujete Boží přikázání, ale jen příkazy, které jste si sami vytvořili.“

Pak řekl Pán Ježíš lidem okolo: „Před Pánem Bohem nemůže člověka pošpinit nic, co přichází zvenka. Ale pozor na to, co z člověka vychází – co dělá, co říká, co si myslí. Každý hřích ho před Pánem Bohem pošpiňuje.“

(Přepsaný text a ilustrace přejaty se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

22. neděle v mezidobí

Téma: Dt 4,1-8 – moudrý a rozumný je ten, kdo zachovává Hospodinovy příkazy

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: baterka, mapa, navigace GPS

Promluva: Sešli jsme se po prázdninách a vy máte jistě mnoho zážitků. Jestlipak se někomu z vás stalo, že zabloudil? Zabloudil někdo v lese, kde není cesta nebo dokonce v noci? Dovedete si takovou situaci vůbec představit? Co mu v takové situaci pomůže? Možná baterka, ale asi jen trochu, mapa těžko, když nevidí – leda, že by byla jasná noc a uměl se zorientovat podle hvězd. Určitě nejlepším pomocníkem je navigace GPS, kterou znáte z auta, protože ta nám ukáže cestu podle satelitu, který je vysoko, skoro mezi hvězdami, nad Zemí a tak má nejlepší přehled. Navigaci je dobré poslouchat, když jsem na cestách a byl bych hloupý, kdybych jí vypínal, když neznám cestu.

Když si ale nevím rady co dělat, když se mi nechce říkat pravdu, když se mi nechce dělit se s kamarády, když se mi chce šidit je při hře, když mě přemáhá lenost... pak mám skvělou navigaci od Boha – jeho přikázání. Bůh nemá přehled, protože by byl “umístěný” jako satelit nad Zemí. Má nekonečně větší přehled, protože všechno stvořil a neustále se o to, co stvořil stará. Byl bych hloupý, kdybych jeho navigaci – přikázání – odmítal. Vždyť nikdo není moudřejší a chytřejší než On a nikdo nás nemá tak rád.

 


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli 

Aktualizováno

Adventní materiály (6.12.2019, 22:35)

Adventní materiály
Aktivity pro dobu adventní si připravila nejen naše redakce, ale také kupříkladu Pastorační středisko AP nebo...

Na cestě za svobodou (14.11.2019, 8:32)

Na cestě za svobodou
V těchto dnech si připomínáme výročí Sametové revoluce. Už 30 let je naše země na cestě k demokracii a svobodě.

Vitráže říjnových svatých (26.10.2019, 22:15)

Vitráže říjnových svatých
Ozdobte si s námi okna vitrážemi světců a světic, které si připomínáme a oslavujeme v měsíci říjnu. I když třeba zrovna...

Příběh české princezny (26.10.2019, 17:22)

Příběh české princezny
Okouzlující příběh svaté Anežky České, té nejchudší, ale také nejpodivuhodnější české princezny, si můžete nově přečíst...

Dušičky - vzpomínka na zemřelé (21.10.2019, 10:20)

Dušičky - vzpomínka na zemřelé
Jak prožít toto téma s dětmiZvláště začátkem listopadu vzpomínáme na ty naše blízké, kteří již zemřeli. Modlíme se za...

Lampióny (21.10.2019, 10:20)

Lampióny
Dny se zkracují, večer se stmívá stále dříve a doba svatomartinských (ale i jiných) lampiónových průvodů se přibližuje....