Zabloudil jste někdo v noci lese? Co v takové situaci pomůže? Možná baterka a určitě navigace GPS...

Jednou za Pánem Ježíšem přišli farizeové. Všimli si totiž, že někteří učedníci jedí neumytýma rukama. Ptali se proto Pána Ježíše: „Proč tvoji učedníci nedodržují naše příkazy a jedí neumytýma rukama?“
Pán Ježíš jim odpověděl: „Vždyť vy to všechno děláte jen naoko a ne doopravdy. Vaše srdce je daleko od Pána Boha. Už nedodržujete Boží přikázání, ale jen příkazy, které jste si sami vytvořili.“
Pak řekl Pán Ježíš lidem okolo: „Před Pánem Bohem nemůže člověka pošpinit nic, co přichází zvenku. Ale pozor na to, co z člověka vychází – co dělá, co říká, co si myslí v srdci. Každý hřích ho před Pánem Bohem pošpiňuje.“

(Přepsaný text a ilustrace přejaty se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

22. neděle v mezidobí

Téma: Dt 4,1-8 – moudrý a rozumný je ten, kdo zachovává Hospodinovy příkazy

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: baterka, mapa, navigace GPS

Promluva: Sešli jsme se po prázdninách a vy máte jistě mnoho zážitků. Jestlipak se někomu z vás stalo, že zabloudil? Zabloudil někdo v lese, kde není cesta nebo dokonce v noci? Dovedete si takovou situaci vůbec představit? Co mu v takové situaci pomůže? Možná baterka, ale asi jen trochu, mapa těžko, když nevidí – leda, že by byla jasná noc a uměl se zorientovat podle hvězd. Určitě nejlepším pomocníkem je navigace GPS, kterou znáte z auta, protože ta nám ukáže cestu podle satelitu, který je vysoko, skoro mezi hvězdami, nad Zemí a tak má nejlepší přehled. Navigaci je dobré poslouchat, když jsem na cestách a byl bych hloupý, kdybych jí vypínal, když neznám cestu.

Když si ale nevím rady co dělat, když se mi nechce říkat pravdu, když se mi nechce dělit se s kamarády, když se mi chce podvádět je při hře, když mě přemáhá lenost... pak mám skvělou navigaci od Boha – jeho přikázání. Bůh nemá přehled, protože by byl “umístěný” jako satelit nad Zemí. Má nekonečně větší přehled, protože všechno stvořil a neustále se o to, co stvořil stará. Byl bych hloupý, kdybych jeho navigaci – přikázání – odmítal. Vždyť nikdo není moudřejší a chytřejší než On a hlavně nás nemá nikdo tak rád jako ON!


MATERIÁLY PRO KATECHEZI (k evangeliu):

  

VIDEONÁMĚTY: