3. 9. 2018 , GaS

23. neděle v mezidobí, cyklus B

23. neděle v mezidobí, cyklus B

- námět pro dětskou nedělní katechezi

Když šel Pán Ježíš ke Galilejskému moři, přivedli k němu hluchoněmého člověka. Prosili Pána Ježíše, aby na něho vložil ruku a uzdravil ho.

Pán Ježíš ho vzal stranou, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, podíval se k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“

Vtom se hluchoněmému otevřel sluch i ústa, slyšel a mluvil. Pán Ježíš pak lidem přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více jim to však přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč!“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

23. neděle v mezidobí

Téma: Jak 2,5

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: obvaz, knížka pohádek

Promluva: “Jaké byly prázdniny? Co krásného jste prožili? Doufám, že máte jsem ty nejlepší vzpomínky. Přesto se zeptám a doufám, že se nikdo z vás nepřihlásí: nenatloukl si někdo při hře kolena? Nebyl někdo z vás o prázdninách nemocný? Určitě ne, ale kdyby se přece jen někomu něco takového stalo, co v tu chvíli udělala maminka? Všeho nechala a postarala se o vás, protože v tu chvíli jste jí ze všech nejvíc potřebovali a ona vás má ráda.

Na světě jsou také lidé chudí, nemocní a nešťastní a Bůh, který je milující tatínek se chová jako hodná maminka – má o ně tu největší starost. A my mu můžeme pomáhat a chovat se stejně jako On.

 


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (87 kB)

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli 

Aktualizováno

Adventní materiály (6.12.2019, 22:35)

Adventní materiály
Aktivity pro dobu adventní si připravila nejen naše redakce, ale také kupříkladu Pastorační středisko AP nebo...

Na cestě za svobodou (14.11.2019, 8:32)

Na cestě za svobodou
V těchto dnech si připomínáme výročí Sametové revoluce. Už 30 let je naše země na cestě k demokracii a svobodě.

Vitráže říjnových svatých (26.10.2019, 22:15)

Vitráže říjnových svatých
Ozdobte si s námi okna vitrážemi světců a světic, které si připomínáme a oslavujeme v měsíci říjnu. I když třeba zrovna...

Příběh české princezny (26.10.2019, 17:22)

Příběh české princezny
Okouzlující příběh svaté Anežky České, té nejchudší, ale také nejpodivuhodnější české princezny, si můžete nově přečíst...

Dušičky - vzpomínka na zemřelé (21.10.2019, 10:20)

Dušičky - vzpomínka na zemřelé
Jak prožít toto téma s dětmiZvláště začátkem listopadu vzpomínáme na ty naše blízké, kteří již zemřeli. Modlíme se za...

Lampióny (21.10.2019, 10:20)

Lampióny
Dny se zkracují, večer se stmívá stále dříve a doba svatomartinských (ale i jiných) lampiónových průvodů se přibližuje....