Jednou se Pán Ježíš zeptal svých učedníků: „Co si o mně lidé myslí? Kdo podle nich jsem?“ Učedníci mu odpověděli: „Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi Eliáš, nebo někdo z proroků.“

Pán Ježíš se jich znovu zeptal: „A co si o mně myslíte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Spasitel!“ Na to jim Pán Ježíš přísně zakázal, aby o tom někomu říkali. Potom s nimi začal mluvit o tom, že bude muset trpět, že bude zabit a po třech dnech že vstane z mrtvých.

Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „To se ti přece nemůže stát! Vždyť ty jsi tak mocný!“ Pán Ježíš se ale podíval na učedníky a řekl Petrovi: „Takové věci mi vůbec neříkej! Ty se na to díváš jako člověk, ale já chci dělat to, co chce Bůh.“

Potom ještě řekl učedníkům: „Kdo chce přijít za mnou do nebe, nesmí myslet jen na sebe. Musí dělat to, co chce Bůh, i když to někdy bude těžké. Ten, kdo kvůli mně něco obětuje, získá mnohem víc.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

24. neděle v mezidobí

Téma: víra a skutky

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: prázdninová fotografie z cest

Promluva: Je září a to znamená, že prázdniny, ten krásný čas byl nedávno. Určitě jste jeli někam s rodiči na výlet nebo dovolenou. Určitě jste se těšili na to, jaké to tam, kam jste jeli, bude. A určitě byla, přes všechno vaše těšení, cesta velmi, velmi dlouhá. Přes tuto obtíž jste cestu nevzdali a dojeli zdárně k cíli.

Sešli jsme se zde, protože věříme v Ježíše, který je náš Spasitel. To znamená, že nám, tím že umřel a vstal z mrtvých, otevřel vrata do Božího království, kde se s ním setkáme. Do Božího království se nejede autem ani autobusem či jiným dopravním prostředkem. Všechny cesty i necesty na světě do něj vedou, když mám ve svém srdci Ježíše. A byl bych hloupý, kdybych cestu za ním vzdával jen proto, že se nudívám na mši sv., protože všemu nerozumím; že mi Ježíš hned nesplní všechno oč ho v modlitbě žádám; že mi modlitba nepřipadá zábavná...


MATERIÁLY PRO KATECHEZI (k evangeliu):

  

VIDEONÁMĚTY: