EVANGELIUM k této neděli:

Jednou za Ježíšem přišli Jan a Jakub a řekli mu: „Mistře, byli bychom rádi, kdybys nám splnil jednu prosbu.“
Pán Ježíš jim odpověděl: „Co byste si přáli, abych pro vás udělal?“ Oni mu řekli: „Až budeš kralovat v nebi, zařiď, abychom mohli vládnout s Tebou, jeden po Tvé pravici a druhý po Tvé levici.“

Pán Ježíš jim na to ale odpověděl: „Nevíte, co chcete. Kdo bude vládnout po mé pravici nebo levici, nerozhoduji já. Ta místa patří těm, pro které je to připraveno.“ Pak si Pán Ježíš zavolal všechny učedníky a řekl jim: „Vy dobře víte, jak králové tvrdě vládnou. U vás tomu ale musí být jinak. Kdo chce být mezi vámi první, ať je vaším služebníkem. Vždyť ani já jsem nepřišel na svět proto, abych si od vás nechal sloužit. Naopak já sloužím vám a položím za vás svůj život.“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

29. neděle v mezidobí

Téma: Mk 10,42-45

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: není

Promluva: POHÁDKA O DVOU LOKOMOTIVÁCH

Žily byly dvě lokomotivy, můžeme jim říkat mašinky. Znaly se celý život od prvního šroubku, protože byly vyrobené ve stejný den stejného roku ve stejné továrně. Obě jezdily už několik let na stejné trati a tahaly za sebou osobní vagony. Jediný rozdíl mezi nimi byl takový, že první mašinka byla zelená a druhá modrá. Jezdily několik let a modré mašince začalo být divné, že zatímco ona jezdí ze všech sil, vždy spotřebuje větší množství elektřiny a do každé stanice přijede tak unavená, že musí odpočívat a mnohdy do konečné zastávky dorazí i se zpožděním. Zelená mašinka nikdy zpoždění neměla, jezdila zlehka a s úsměvem a i elektřiny spotřebovala méně. "Jak je to možné?", vrtalo v motoru modré lokomotivě a tak jednou, když se potkali na Hlavním nádraží, zeptala se na to zelené mašinky. "Já nevím, čím to je", odpověděla jí zelená mašinka. "Nic zvláštního nedělám. Jenom pořád dávám pozor, co mi můj strojvedoucí říká, poslouchám ho totiž hrozně ráda. Taky dávám pozor, aby se mým cestujícím dobře jelo, aby jim to nedrncalo. Ani nevím, že jsem v konečné stanici rychleji než ty."

Už víte, děti, proč byla zelená mašinka lepší? I my si můžeme vzít příklad z pohádkové mašinky. Ten kdo poslouchá svého tatínka Boha tak jako pohádková mašinka svého strojvedoucího a dává pozor, aby se všem kolem něj dařilo co nejlíp - pomáhá jim, snaží se jim dělat radost a neubližovat jim - bude prvním v Božím království, kde se jednou potkáme.

DALŠÍ MATERIÁLY PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: