Jednoho dne přišel jeden z učitelů k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je nejdůležitější ze všech?“

Ježíš odpověděl: "Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. Druhé je toto: Miluj svého bližního jako sám sebe."

Učitel Zákona mu na to řekl: „Ano, Mistře, Bůh je jediný a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Ježíš mu na to odpověděl: „Nejsi daleko od Božího království.“


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

31. neděle v mezidobí

Téma: Mk 12,29-30

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: 2 stejné obrázky – jeden rozstříhaný na asi 10 dílů, dobré by bylo, aby byl hodně členitý, aby z jedné části nebyl patrný celek

Promluva: Kdo z dětí zná puzzle? Asi všichni. To je vynikající, alespoň budou moci říct, co to je. Je to obrázek rozstříhaný na víc nebo méně dílů. Když se všechny díly složí, obrázek je na světě! I já mám zde jeden obrázek z rozstříhaného obrázku. Uměl by někdo z dětí poznat, co bude na obrázku, až bude složený? To bude velmi těžké. Nejjednodušší a nejlepší bude, když vám celý obrázek ukážu.

Dobře se učit, snažit se být hodný, mít všeho dostatek a půjčovat druhým – to jsou takové části rozstříhaného obrázku. Znát našeho nebeského tatínka Boha, mít ho rád je stejné jako mít celý složený obrázek a to je určitě nejlepší.


DALŠÍ MATERIÁLY PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: