Ježíš přišel do Kafarnaum a v sobotu tam učil v synagóze. Lidé žasli a způsob jeho řeči na ně velmi zapůsobil. „Má zvláštní moc,“ šeptali si. „Moc od Boha.“

V synagóze seděl jistý nemocný člověk, jehož rozum byl posedlý zlým duchem. Rozkřičel se na Ježíše: „Co je nám do tebe, Ježíši z Nazareta? Chceš nás zahubit? Vím, kdo jsi: Jsi ten, kterého Bůh učinil beze zbytku svatým!“

„Ticho!“ okřikl ho Ježíš. „Vyjdi z toho člověka!“

Zlý duch nemocným naposledy zalomcoval sem a tam  a s hlasitým kvílením ho opustil. Od té chvíle byl muž naprosto zdravý a v pořádku.

Mráz přeběhl po zádech všech přítomných v synagóze. „Dokonce i zlí duchové ho poslouchají!“ A vyprávěli si tu událost po celé zemi.

Text  se svolením převzat z Velké dětské Bible,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Dětské kázání:

4. neděle v mezidobí

Téma: Mk 1,27 "Nové učení a s takovou mocí!"

Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: hračka, se kterou se hraje na "jako" - ideálně volant k počítačovým hrám. Kuchyňka s nádobíčkem pro větší počet děvčat.

Promluva: Dnes mám hračku, kterou určitě znáte a určitě jí někdo z vás má také doma. Také si rádi hrajete na řízení auta (vaření)? A co by bylo lepší - stále si moct hrát na řízení auta (vaření) nebo opravdové auto řídit? Co byste si vybrali? Určitě to, co je doopravdy, nejen jako.

I Ježíš, o kterém posloucháme, jak žil jako člověk, je doopravdy Bůh, není jen něco "jako". Poslouchat ho, být s ním, když se modlím, to není hra "na jako", ale je to opravdové setkání s Bohem.

Je to nasednutí do tatínkova auta za volant! (Je to maminčina kuchyň, ve které kraluji a úžasně vařím.)


Ke katechezi:

 

Videonáměty:

  • Z Českobudějovického biskupství pro vás vybíráme povídání pro starší děti: 

  • Ze stejného biskupství k nám míří povídání také pro mladší děti (přidáváme, až autoři zveřejní)
  • P. Roman Vlk se zamýšlí nad evangeliem ve videu z Vlčího doupěte:

  • Bratři Cúthovi z farnosti Neratovice ve spolupráci s SHM Klubem Neratovice v době lockdownů natočili tato videa k nedělím cyklu B:

  • TV Noe vysílá k jednotlivým nedělím pořad zvaný "Ovečky" - tento díl svým evangeliem odpovídá 5. neděli v mezidobí - Ovečky - neděle