Ježíš přišel do Kafarnaum a v sobotu tam učil v synagóze. Lidé žasli a způsob jeho řeči na ně velmi zapůsobil. „Má zvláštní moc,“ šeptali si. „Moc od Boha.“

V synagóze seděl jistý nemocný člověk, jehož rozum byl posedlý zlým duchem. Rozkřičel se na Ježíše: „Co je nám do tebe, Ježíši z Nazareta? Chceš nás zahubit? Vím, kdo jsi: Jsi ten, kterého Bůh učinil beze zbytku svatým!“

„Ticho!“ okřikl ho Ježíš. „Vyjdi z toho člověka!“

Zlý duch nemocným naposledy zalomcoval sem a tam  a s hlasitým kvílením ho opustil. Od té chvíle byl muž naprosto zdravý a v pořádku.

Mráz přeběhl po zádech všech přítomných v synagóze. „Dokonce i zlí duchové ho poslouchají!“ A vyprávěli si tu událost po celé zemi.

(Text a obrázek jsou se svolením převzaty z Velké dětské Bible,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

4. neděle v mezidobí

Téma: Mk 1,27 "Nové učení a s takovou mocí!"

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: hračka, se kterou se hraje na "jako" - ideálně volant k počítačovým hrám. Kuchyňka s nádobíčkem pro větší počet děvčat.

Promluva: "Dnes mám hračku, kterou určitě znáte a určitě jí někdo z vás má také doma. Také si rádi hrajete na řízení auta (vaření)? A co by bylo lepší - stále si moct hrát na řízení auta (vaření) nebo opravdové auto řídit? Co byste si vybrali? Určitě to, co je doopravdy, nejen jako.

I Ježíš, o kterém posloucháme, jak žil jako člověk je doopravdy Bůh, nejen jako. Poslouchat ho, být s ním, když se modlím není hra "na jako", ale je to opravdové setkání s Bohem.

Je to sednutí do tatínkova auta za volant a vzhůru na cestu! (Je to maminčina kuchyň, ve které kraluji a úžasně vařím.)


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI: