Když chtěli židé Pána Ježíše ukřižovat, přivedli ho k Pilátovi. Pilát se ho zeptal: „Ty jsi král židů?“ Pán Ježíš mu na to řekl „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, aby mě židé neodsoudili.“ Pilát se Pána Ježíše zeptal znovu: „Ty jsi tedy přece král?“ Pán Ježíš mu odpověděl: „Ano, já jsem král. Do mého království patří všichni, kdo chtějí poslouchat Pána Boha.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

Slavnost Ježíše Krista Krále

Téma: Mk 12,41-44

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: sáček bonbonů, dva spolupracovníci

Promluva: V promluvě bude nejprve dětem přiblížená situace evangelia. Dva ministranti budou držet bonbony – jeden plný sáček, druhý pouze jeden bonbon. Jsou to bonbony, které mám velmi rád a i ministrantům chutnají. První mi dá jeden ze svého sáčku, druhý mi dá svůj jediný. Oba mi dali stejně. DALI MI OPRAVDU KAŽDÝ TOTÉŽ?

Děti snadno uhodnou, že není bonbon jako bonbon – ten jediný je daleko víc než jeden z plného sáčku. Dát všechno je větší dar než dát malou část. Jak dávat těm, které máme rádi, všechno nebo co nejvíc z toho co máme, určitě víme. Jak ale dávat všechno Bohu? Co mu dát? Co má nejvíc rád? Nejvíc rád má každého z nás a tak mu můžeme dávat sebe. To pořád zní jako hádanka, kterou ale snadno vyřešíme. Dávat sebe znamená pouštět druhého k sobě, zvát ho k sobě, být s ním. Boha můžeme k sobě zvát a pouštět ho k sobě tak, že všechno, co budeme dělat – hrát si, učit se, jíst, dívat se na televizi začneme a ukončíme modlitbou.


DALŠÍ MATERIÁLY PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: