Když se Maria od anděla dozvěděla, že její teta Alžběta čeká miminko, rozhodla se ji navštívit. Hned se vydala na cestu a pospíchala za Alžbětou.

Když vešla do Alžbětina domu, pozdravila ji. Jakmile Alžběta uslyšela Marii, Alžbětino miminko se v bříšku radostí pohnulo. Alžběta měla z návštěvy Panny Maria velkou radost. Pán Bůh dal Alžbětě poznat, že Panna Maria čeká také miminko - Pána Ježíše. Alžběta proto Panně Marii řekla: „Ty jsi největší mezi všemi ženami a tvé miminko je nejdůležitější na světě. Jak jsem si zasloužila, že ty jako matka Božího Syna, jsi za mnou přišla? Moje miminko se radostí pohnulo, když jsi mě pozdravila!“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

4. neděle adventní

Téma: Tady jsem, abych plnil tvou vůli.

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita:

Promluva: Trefíte domů? Samozřejmě ano. Jste chytré děti a dobře víte, kde je váš domov. Ale přesto: trefíte sami domů ze školy? Asi ano. Odtud z kostela? Možná, že ano. Trefíte sami domů třeba z města, které je blízko Prahy, třeba z Kladna? To už asi ne, musel by vám někdo poradit a jít či jet s vámi. Z místa, které je ještě dál, třeba v cizí zemi, by to bylo ještě složitější. Potřebovali bychom průvodce, mapu nebo GPS navigaci, museli bychom dávat dobrý pozor na ukazatele. I přes tu dálku, bychom domů ale určitě došli, protože domů se těšíme a všichni doma se těší na nás. A čím bychom se z větší dálky vraceli, tím by přivítání bylo šťastnější. Kdo dnes dobře poslouchal, slyšel zajímavou a důležitou větu: Tady jsem, abych plnil tvou (Boží) vůli. Jak se to dělá?

Plnit Boží vůli, žít podle Boží vůle je jako jít domů. Kde máme domov u rodičů víme a známe i cestu, jak se do něj vrátit. Čeká nás ale ještě krásnější domov u našeho nebeského tatínka Boha. Nezapomínat na tento domov, který se nám může zdát tak daleko, jakoby snad ani nebyl a dělat všechno tak, abych byl pořád na té správné cestě, která vede k Bohu – to je plnění Boží vůle.Pomáhat i druhým, aby se domů k Bohu dostali – to je plnění Boží vůle. Tatínek Bůh se na každého z nás těší s velkou oslavou, protože se vracíme z velké dálky. Bůh si přeje, abychom byli šťastní, přímo nejšťastnější – to je jeho vůle.


DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: