- námět pro dětskou nedělní katechezi

Jednou šel Pán Ježíš do města, které se jmenovalo Naim. Šli s ním jeho učedníci a mnoho dalších lidí. Když se přiblížil k městu, vycházel z něj právě velký zástup lidí. Na nosítkách nesli mrtvého chlapce, aby ho pohřbili. Byl to jediný syn jedné vdovy z Naimu.

 

Když Pán Ježíš nešťastnou matku uviděl, bylo mu jí líto. Řekl jí: „Neplač.“ Pak přistoupil k nosítkům, dotkl se mrtvého chlapce a řekl: „Mládenče, říkám ti, vstaň!“ Chlapec se posadil a začal mluvit. Pán Ježíš ho vrátil jeho mamince.

Všichni z toho byli velice udivení a chválili Pána Boha, za to, že poslal Pána Ježíše na zem.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

 

10. neděle v mezidobí

Téma: Lk 7,16-17

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita:

Promluva:

“Co myslíte, děti, jaké by to bylo, kdyby dnes sem do kostela na mši sv. přišel mezi nás prezident USA?  To by určitě nejprve přišla ochranka, rezervovala pro něj a pro jeho doprovod nejméně 5 lavic, byly by tu televizní kamery... byla by to velká událost a o našem kostele by se dozvěděl okamžitě celý svět. Pro nás by to byl asi naprosto vyjímečný a nezapomenutelný okamžik. Zvlášť, kdyby se nám podařilo sedět v jeho blízkosti, kdyby nám podal ruku, kdyby se na nás podíval a pozdravil nás... To by bylo něco, kdyby se zde zastavil nejdůležitější muž planety! Asi vás zklamu, protože nejdůležitější muž planety se v našem kostele neobjeví, ale mám pro vás zprávu daleko, daleko lepší: do našeho kostela přijde stvořitel naší planety a celého vesmíru. Chodí do něj pravidelně při každé mši sv. a nejen to, on zde i přebývá. Víte kde?

Nemá sice ochranku a nepronásledují ho televizní kamery, ale to nevadí, protože i nejdůležitější vládcové, mohou udělat pro lidi ve své zemi jen to, na co jim stačí síly a bohatství jejich země. Síly a možnosti stvořitele vesmíru a naší planety, Boha, jsou neomezené stejně jako jeho touha po tom, abychom byli šťastní. Má nás totiž velmi rád.”


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (65 kB)

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli

Videonáměty: Biblická školka 11