Když šel Ježíš s učedníky do Jeruzaléma, šlo za ním mnoho lidí. Někdo z nich se na Ježíše obrátil a řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš!“ Pán Ježíš mu na to ale řekl: „Cesta za mnou není lehká. Nikde na zemi nemám místo, kde bych bydlel. Lišky mají svá doupata, ptáci mají svá hnízda, ale já nemám místo, kde bych byl doma.“

Jinému člověku zase Ježíš řekl: „Pojď za mnou!“ On mu ale odpověděl: „Pane Ježíši, mám tu ještě nějaké úkoly. Dovol mi, abych je splnil, a pak za tebou půjdu. “Pán Ježíš mu na to řekl: „Nech úkoly ostatním. Ty pojď za mnou hned.“

I jiného člověka Pán Ježíš vyzval: Pojď za mnou!“ Tento člověk mu ale řekl: „Půjdu za tebou, Ježíši. Jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou.“ Pán Ježíš mu ale řekl: „Nesmíš být tak nerozhodný. Když se jednou rozhodneš jít za mnou, musíš se svého starého života vzdát a dělat to, k čemu tě volám já.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

13. neděle v mezidobí

Téma: “Půjdu za tebou, kam půjdeš.”

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita:  šátek

Promluva:

“Jestlipak jste už někdy, děti, hrály na “slepou bábu”? To mi budete umět povědět, jak se tato hra hraje.”

DĚTI: Ten, který je “slepá bába”, má zavázané oči šátkem a honí ostatní. Jde mu to samo sebou špatně, když nevidí.

Při vysvětlování či dětském popisování hry můžeme jednomu ministrantovi (po předchozí domluvě) zavázat oči. Ministrant nám může popsat, jaké to je. Necítí se bezpečně, bude to lepší, když se bude moct někoho chytit a jít za ním. Průvodce ale nemůže být kdokoliv, může to být jen ten, kdo ho má rád. Jen takový průvodce neodvede naší “slepou bábu” do nebezpečí. Po této zkušenosti si může ministrant šátek sundat.

Dobře vidět, byť možná s brýlemi je moc dobré. Můžeme jít kam chceme. Kdo z vás ale vidí tak dobře, že vidí, co se stane zítra, za hodinu? Kdo z vás tak dobře vidí, že vidí, co se děje ve vedlejším městě, v sousedním státě, na druhé polovině zeměkoule? Kdo z vás tak dobře vidí, že vidí svého anděla strážného? Nikdo, já také ne. Nevidíme tak dobře, potřebujeme průvodce, za kterým můžeme bezpečně jít, který vidí lépe než my a má nás rád a neodvede nás do nebezpečí. Myslím, že mi jeho jméno budete umět říct sami, protože ho dobře znáte. A to je důvod k veliké radosti.”


DALŠÍ MATERIÁLY KE KATECHEZI K EVANGELIU:

DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

•  Dětský list, vytvořen redakcí deti.vira ve spolupráci se společenstvím rodičů u Sv. Vojtěcha v Praze

•  Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

  List k zamyšlení, ale také barevný komix, který najdeme i v černobílém provedení nebo i Kvíz, to vše se svolením převzato z webu www.kanan.cz
 

VIDEONÁMĚTY:

Z Českobudějovického biskupství k nám míří další povídání s paní Martinou Fürstovou nebo povídání pro starší děti zvané Minikatecheze.