Během svého putování přišel Pán Ježíš do jedné vesnice a tam ho pozvala domů žena jménem Marta. V tom domě s ní bydlela ještě její sestra Marie. Když Pán Ježíš vstoupil do toho domu, přišla Marie, posadila se mu k nohám a poslouchala, co povídá.

Marta mezitím chystala občerstvení a měla s tím plno práce. Přišla proto k Pánu Ježíši a řekla mu: „Pane Ježíši, nevadí ti, že mě Marie nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán Ježíš jí na to ale odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si zbytečně moc starostí. V životě je důležité jen jedno – poslouchat Pána, naslouchat jeho slovům. A Marie to teď právě tak dělala.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

16. neděle v mezidobí

Téma: Lk 10,38-42

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva:

Znáte, děti, hru "Na sochy?" Při této hře je jeden prodavač soch a jeden, jak jsme my říkali "kupovač" soch. Ostatní jsou sochy. Sochy se mohou volně pohybovat, mohou dělat, co se jim zlíbí, až do té chvíle, než je prodavač "vypne". To se zastaví přesně ve chvíli vypnutí a musí zůstat "zkamenělé", dokud si jednu z nich "kupovač" neodvede. Nevím, jestli tuto hru hrajete také, ale nás bavila nejvíc právě ta chvíle "zkamenění". Bylo to veselé a když jsme jako sochy nemohli nic dělat, poslouchali jsme, jak domlouvali prodavač a kupovač prodej sochy.  Už sice nevím, jak tato hra končí, ale to teď není úplně nejdůležitější. Dnes jsme totiž slyšeli v evangeliu zvláštní příběh. Potom, co Ježíš nabádal (slyšeli jsme to minulou neděli) své posluchače, aby se jeden k druhému chovali jako Samaritán ke zraněnému u cesty a všímali si, co druhý potřebuje, nechává dnes Marii sedět u svých nohou a pracující Martu kárá... Neznamená to náhodou, že příběh o Milosrdném Samaritánovi už neplatí? Nebojte se, ten příběh stále platí a platit bude. Stále si máme všímat jeden druhého, pomáhat si, ale když mluví Ježíš, máme být jako ty sochy ve hře, o které jsme si teď povídali. Máme všeho nechat a poslouchat, protože to, co Ježíš říká, je ze všeho nejdůležitější.
 

DALŠÍ MATERIÁLY KE KATECHEZI K EVANGELIU:

DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

VIDEONÁMĚTY: