- námět pro dětskou nedělní katechezi

Jednou vyprávěl Pán Ježíš lidem tento příběh: „Jednomu sedlákovi se na poli hodně urodilo. Sklidil tolik obilí, že už ho neměl kam dát.

 

Přemýšlel tedy, co s ním udělá, a pak dostal nápad: „Tohle udělám: svou starou stodolu zbořím a postavím si stodolu větší. Do ní pak všechno to obilí složím. A pak si budu užívat, hodovat a lenošit, protože budu mít zásoby na mnoho let dopředu.“

Ještě tu noc ale onen sedlák zemřel. A všechno jeho obilí sezobali ptáci.“ Když Pán Ježíš dovyprávěl příběh, řekl lidem, kteří ho poslouchali: „Dejte si pozor, abyste nebyli chamtiví a sobečtí. Pro Pána Boha nemá cenu žádný majetek, ale to, co děláte pro druhé lidi.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

18. neděle v mezidobí

Téma: Bohatství před Bohem

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva:

“Jak vypadá bohatství? Co má ten, kdo je bohatý? Má hodně věcí, které jsou drahé a vzácné. Má hodně peněz. Má veliké domy a drahá auta. Bude někdo bohatý, když bude mít hodně věcí, které nejsou ani drahé, ani vzácné? Ne. Bude někdo bohatý, když bude mít hodně peněz, které neplatí? Ne. Bude někdo bohatý, když budou jeho domy rozbité a rozpadlé? Ne. Bude někdo bohatý, když budou jeho auta stará? Ne. Věci, které jsou “bohaté” většinou zestárnou a ten, kdo je má už není bohatý. Ježíš dnes v podobenství mluví o tom, abychom shromažďovali bohatství před Bohem. Jak vypadá bohatství před Bohem? Co má ten, kdo je bohatý před Bohem? Má to, co nestárne, nerozbíjí se a co mu nikdo nemůže ukrást. Má dobré kamarády, kteří ho mají rádi, protože on je má rád a neubližuje jim. Má radost, protože se druhým snaží dělat radost. A radost je nakažlivá: každý, kdo se snaží jí rozdávat, ten jí má sám ještě větší. A pořád se má na co těšit (i teď, když už je za námi polovina prázdnin). Ví, že má milujícího tatínka Boha, který na něj čeká a těší se na něj, má ho rád a připravuje pro něj velikou odměnu ve svém království.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (614 kB)

 

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli