Ježíš řekl svým učedníkům: „Přišel jsem, abych přinesl na zem oheň, a velmi si přeji, aby se všude rozhořel.“
(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si přečtete na webu vira.cz
 

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

20. neděle v mezidobí:

Téma: Ježíš přinesl rozdělení
 

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: letní ovoce
 
Promluva: Sbíral a zavařoval někdo s maminkou nebo s babičkou letos o prázdninách ovoce? Jak se to dělá? Ovoce se nasbírá nebo nečeše a musí se zkontrolovat, jestli nějaký kus není zkažený. Mohl by být plesnivý nebo nahnilý. Takový kus ovoce se musí dát pryč, protože by velmi rychle nakazil ostatní ovoce. Když bychom ho nevyhodili včas, museli bychom zanedlouho vyhodit všechno ovoce. A dobrá zavařenina je pouze z dobrého ovoce. Jeden nahnilý nebo plesnivý kus ovoce zničí celou zavařeninu.

Ježíš v dnešním evangeliu mluví o tom, že přináší rozdělení. Přichází, aby rozdělil zlo od dobra tak jako v létě dělíme ovoce zkažené od zdravého. Nechce, aby nás zlo ničilo a kazilo a aby se z nás stalo nepotřebné ovoce, které se k ničemu nehodí. I my můžeme Ježíše následovat a zbavovat se všeho, co děláme špatného, všeho špatného, co nás napadá, všeho špatného, co říkáme. Zbavit se špatného je snadné – stačí svěřit vše Ježíšovi. On jediný dokáže hnilobu nebo plíseň naší špatnosti vyléčit a zničit, abychom byli opět bez vady.

DALŠÍ MATERIÁLY KE KATECHEZI K EVANGELIU: