- námět pro dětskou nedělní katechezi

Pán Ježíš chodil se svými učedníky od města k městu, od vesnice k vesnici a všude vyprávěl lidem o Pánu Bohu. Jednou jim také řekl: „Do nebe vedou jen úzké dveře. Jestli tam chcete vejít, musíte projít těmito úzkými dveřmi. Mnoho lidí se bude snažit jimi projít, ale nedokážou to.

Pak ale Pán Bůh ty dveře zavře.

Ti, kdo zůstali venku, začnou tlouct na ty dveře a volat: „Pane Bože, otevři nám!“ Ale Pán Bůh jim řekne: „Já vás neznám, běžte pryč! Dělali jste špatné věci.“ V nebi se ale bude radovat mnoho lidí ze všech koutů světa.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

21. neděle v mezidobí

Téma:Úzké dveře do nebeského království

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita:Veliký těžký batoh.

Promluva:

 Kdo z dětí byl o letošních prázdninách na táboře nebo na výletě? Nesli
jste při takovém výletě batoh na zádech? Co je nejdůležitější, když musíte putovat s
batohem na zádech? Aby byl co nejlehčí a co možná nejmenší a abychom zároveň měli
sebou všechno, co budeme potřebovat. Nejlehčí, nejmenší batoh, ve kterém je zároveň
všechno, co potřebujeme je docela těžké sbalit? Už se o to někdo z vás pokusil? Nebo
to dokonce někdo z vás umí a uměl by nám poradit? V dobře sbaleném batohu, se kterým
se dobře putuje, nesmí být žádná zbytečnost, která by nás tížila a díky které bychom
nemohli dojít do cíle cesty. To by byla určitě škoda, protože v cíli každé cesty
bývá na výletech i na táboře nejlepší odměna. 
Putování do Božího království je dost podobné prázdninovému putování, o kterém jsme
teď hovořili. V jeho cíli na nás čeká ta největší odměna, která je lepší než si
umíme představit. Ježíš v dnešním evangeliu radí, abychom se snažili do Božího
království dostat úzkými dveřmi, protože těmi neprojdeme, jsme-li špatně sbaleni na
cestu a máme-li sebou spoustu zbytečností, které nás zdržují a zabraňují nám dojít
do cíle. Úzkými dveřmi neprojdeme s těžkým a velkým batohem, ve kterém máme nechuť
se dělit s ostatními, neochotu pomáhat, když je to potřeba, žalování, ubližování
druhým, pomlouvání druhých a spoustu dalších závaží. 

DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (614 kB)

 

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli