Ježíš chodil se svými učedníky od města k městu, od vesnice k vesnici a všude vyprávěl lidem o Pánu Bohu. Jednou jim také řekl: „Do nebe vedou jen úzké dveře. Jestli tam chcete vejít, musíte projít těmito úzkými dveřmi. Mnoho lidí se bude snažit jimi projít, ale nedokážou to.

Pak ale Pán Bůh ty dveře zavře.

Ti, kdo zůstali venku, začnou tlouct na ty dveře a volat: „Pane Bože, otevři nám!“ Ale Bůh jim řekne: „Já vás neznám, běžte pryč! Dělali jste špatné věci.“ V nebi se ale bude radovat mnoho lidí ze všech koutů světa.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si přečtete na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

21. neděle v mezidobí:

Téma: Úzké dveře do nebeského království

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: veliký těžký batoh
 
Promluva: Kdo z dětí byl o letošních prázdninách na táboře nebo na výletě? Nesli jste při takovém výletě batoh na zádech? Co je nejdůležitější, když musíte putovat s batohem na zádech? Aby byl co nejlehčí a co možná nejmenší a abychom zároveň měli sebou všechno, co budeme potřebovat. Nejlehčí, nejmenší batoh, ve kterém je zároveň všechno, co potřebujeme, je docela těžké sbalit. Už se o to někdo z vás pokusil? Nebo to dokonce někdo z vás umí a uměl by nám poradit?
 
V dobře sbaleném batohu, se kterým se dobře putuje, nesmí být žádná zbytečnost, která by nás tížila a díky které bychom nemohli dojít do cíle cesty. To by byla určitě škoda, protože v cíli každé cesty bývá na výletech i na táboře nejlepší odměna. V takovém batohu se nám však může usadit škodění druhým, pomlouvání druhých, lež nebo krádež, vysmívání se... a spousta dalších závaží. Taková duchovní závaží nechceme, že? Ani do nebe si nechceme nést žádná závaží! Důležité je, abychom do Božího království skutečně došli, abychom nenesli nic zátěžového, abychom si "dobře sbalili baťoh".

DALŠÍ MATERIÁLY KE KATECHEZI K EVANGELIU:

VIDEONÁMĚTY: