- námět pro dětskou nedělní katechezi

Jednou přišel Pán Ježíš na hostinu k jednomu z farizeů. Jak hosté přicházeli, všiml si, že si vybírají zvlášť významná místa. Řekl jim proto: „Když jsi od někoho pozván na hostinu, nevybírej si ta nejvýznamnější místa.

Kdyby totiž přišel někdo důležitější, než jsi ty, musel bys mu to místo uvolnit. A s hanbou by sis musel jít sednout až na poslední místo. Sedni si raději hned na to poslední místo. Až potom přijde ten, kdo tě na hostinu pozval, nabídne ti významnější místo. Za to si tě pak budou vážit všichni, kteří na hostině budou. Protože každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

22. neděle v mezidobí

Téma:Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita:

Promluva:

 Znáte nějakého známého a úspěšného sportovce, který má hodně medailí?
Některý jich má víc, některý míň, ale každý jednoho dne zjistí, že medailí už má 
dost a tzv. “ukončí kariéru”. Přestane závodit a má místo tréninků a závodů volno. 
Může “ukončit kariéru” třeba vaše maminka? Může si říct, že už udělala dost, už vás
potěšila, objala, pohladila tolikrát, že už by to bylo na světový rekord a už vás
těšit, hladit a objímat nebude? To nemůže udělat ani maminka, ani  tatínek, protože
vás mají rádi. A kdo má rád, nikdy neřekne: “Tak, už jsem měl rád dost, teď už se
můžu starat jenom o sebe. Už mám kolem něj napracováno na rok dopředu, tak budu mít
volno.” Volno na odpočinek můžeme mít od práce, od školy, ale ne od toho, koho máme
rádi. Bůh není práce ani škola, Bůh je náš milující Otec. Taky si od nás nebere
dovolenou ani prázdniny, vždyť slunce vychází každé ráno. Před Bohem nezávodíme, kdo
bude lepší v dobrých skutcích, kdo bude častěji v kostele  a kdo si pak od všeho
dobrého odpočine. O to stojí Bůh stejně málo jako my. I my stojíme hlavně o to, aby
nás doma měli rádi, aby se na nás těšili, aby bylo doma veselo a byli jsme spolu
šťastní. V tom jsme Bohu podobní, protože jsme jeho děti.

 


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (760 kB)

 

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli