Jednou přišel Pán Ježíš na hostinu k jednomu z farizeů. Jak hosté přicházeli, všiml si, že si vybírají zvlášť významná místa. Řekl jim proto: „Když jsi od někoho pozván na hostinu, nevybírej si ta nejvýznamnější místa. Kdyby totiž přišel někdo důležitější, než jsi ty, musel bys mu to místo uvolnit.

A s hanbou by sis musel jít sednout až na poslední místo. Sedni si raději hned na to poslední místo. Až potom přijde ten, kdo tě na hostinu pozval, nabídne ti významnější místo. Za to si tě pak budou vážit všichni, kteří na hostině budou. Protože každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si přečtete na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

21. neděle v mezidobí:

Téma: Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva:

Znáte nějakého známého a úspěšného sportovce, který má hodně medailí? Některý jich má víc, některý míň, ale každý jednoho dne zjistí, že medailí už má dost a tzv. “ukončí kariéru”. Přestane závodit a má místo tréninků a závodů volno. Může “ukončit kariéru” třeba vaše maminka? Může si říct, že už udělala dost, už vás potěšila, objala, pohladila tolikrát, že už by to bylo na světový rekord a už vás těšit, hladit a objímat nebude? To nemůže udělat ani maminka, ani tatínek, protože vás mají rádi. A kdo má rád, nikdy neřekne: “Tak, už jsem měl rád dost, teď už se můžu starat jenom o sebe. Už mám kolem něj napracováno na rok dopředu, tak budu mít volno.”

Volno na odpočinek můžeme mít od práce, od školy, ale ne od toho, koho máme rádi. Bůh není práce ani škola, Bůh je náš milující Otec. Taky si od nás nebere dovolenou ani prázdniny, vždyť slunce vychází každé ráno. Před Bohem nezávodíme, kdo bude lepší v dobrých skutcích, kdo bude častěji v kostele a kdo si pak od všeho dobrého odpočine. O to stojí Bůh stejně málo jako my. I my stojíme hlavně o to, aby nás doma měli rádi, aby se na nás těšili, aby bylo doma veselo a byli jsme spolu šťastní. V tom jsme Bohu podobní, protože jsme jeho děti.


DALŠÍ MATERIÁLY KE KATECHEZI K EVANGELIU:

VIDEONÁMĚTY:

  • Z Českobudějovického biskupství k nám míří další povídání s paní Martinou Fürstovou

  • povídání pro starší děti zvané Minikatecheze (přidáváme, až autoři zveřejní)