Jednou vyprávěl Pán Ježíš farizeům, kteří za ním přišli, příběh: „Byl jednou jeden boháč, který měl mnoho peněz, krásné šaty a skvělé jídlo. Jenže byl lakomý až hrůza! U jeho domu lehával na zemi žebrák Lazar.

Neměl peníze a ještě ke všemu měl ošklivou nemoc, kdy měl boláky po celém těle. Tak rád by si vzal alespoň zbytky od stolu toho boháče, ale kdepak, ten mu nic nedal!

Jak myslíte, že to dopadlo? Lazar zemřel a protože žil dobrý život, andělé ho vzali a vynesli rovnou do nebe. Jinak to dopadlo s lakomým boháčem. Ten se bohužel dostal do pekla. Volal proto, jestli by mohl Lazar přijít a pomoci mu v jeho trápení, ale nešlo to. Boháč se měl dobře a nemyslel na druhé, když žil na zemi, nyní má trápení, s Lazarem to bylo přesně naopak.

A tak boháč prosil, aby se Lazar vypravil z nebe k boháčovým bratrům, kteří žili stejně špatně jako boháč za svého života na zemi. Ať Lazar boháče varuje, že se mají chovat lépe, jinak se dostanou taky do pekla. Jenže to už nešlo. Každý, kdo je na zemi, ví, jak se má k ostatním chovat, dokonce si o tom každý může přečíst v Bibli.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

26. neděle v mezidobí

Téma:

Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: dopravní značky

Promluva:
Čím jezdíte nejčastěji? Autem, autobusem, tramvají, metrem nebo vlakem? Může auto, autobus nebo vlak řídit každý? Veze další lidi, má za ně zodpovědnost a musí je dovézt do cíle.

Řidič musí být dospělý a musí mít řidičský průkaz. Pak už může jezdit jak chce? Ne, musí poslouchat dopravní značky a další nařízení (o bezpečnostních pásech, o pití alkoholu před jízdou, svícení atd.).

Dopravní značky znáte i vy (děti mohou ukázat jak dobře je znají). Musí poslouchat ukazatele na cestě, aby dojel tam, kam potřebuje a nezabloudil. Dobrý řidič dopravní značky a vše, co je potřeba k řízení auta nejenom zná, ale poslouchá je. Poslouchá, aby vás odvezl bezpečně na prázdniny, na návštěvu, na dovolenou. Dobrý řidič je poslušný...

Posloucháte rádi? Asi někdy ne, že? Myslím, že i nám dospělým se někdy nechce. Některá doporučení na silnici vypadají jako zbytečná (dopravní značka omezující rychlost) a řidiči na nich nezpomalí. Některé ukazatele a navigace nás posílají k cíli oklikou. Tak to někdy mezi námi lidmi chodí.

Mezi námi lidmi a Bohem, to ale “chodí” jinak. Poslouchat Boha není nikdy nesmyslné nebo zbytečné. Bůh je velmi bohatý a svým bohatstvím nás chce obdarovat. To, co říká v Písmu, je velmi moudré, a bezpečně nás vede tou nejlepší cestou doveze k cíli – za ním - do Jeho království. Můžeme se spolehnout na to, že žádné Boží nařízení není nesmyslné a každý Boží “ukazatel” navádí na tu nejlepší, nejbezpečnější a nejrychlejší cestu k němu.


DALŠÍ MATERIÁLY KE KATECHEZI K EVANGELIU:

  Dětský list pro katechezi z dílny redakce deti.vira.cz

♦  Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze

 Pracovní list pro děti - boháč a Lazar Boháč a Lazar 

♦  List k zamyšleníKvíz z KanánuMalování pro malé děti, dále barevný komix,  který najdeme i v černobílém  provedeníOmalovánka, to vše se svolením převzato z webu www.kanan.cz

 

VIDEONÁMĚTY:

 Z Českobudějovického biskupství k nám míří další povídání s paní Martinou Fürstovou

 povídání pro starší děti zvané Minikatecheze (přidáváme, až autoři zveřejní)