Když si Pán Ježíš vybral dvanáct nejbližších přátel a pomocníků, vydal se na další cestu. Šlo s ním mnoho lidí. Pán Ježíš je začal učit: „Blahoslavení, vy chudí, protože vám patří Boží království. Vy nepotřebujete mít všechno, ale stačí vám to, co máte. Pán Bůh se o vás vždycky postará.

     Blahoslavení vy, kteří máte hlad, protože dostanete najíst od Pána Boha. Dostanete všechno, co budete potřebovat. Blahoslavení vy, kteří nyní pláčete, protože se budete smát. Vy umíte uznat svoji chybu a litovat jí. Proto vám Pán Bůh odpustí a vezme vás do nebe. Tam budete šťastní. Blahoslavení vy, kteří jste hrdí na to, že jste křesťany, i když se vám ostatní smějí a ubližují vám. Snažíte se, aby se všichni kolem vás cítili hezky, jste milí, kamarádští, veselí a ochotně pomáháte druhým. Máte za to v nebi velkou odměnu.“ 

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

6. neděle v mezidobí

Téma: Lk 6,17,20-26

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: není

Promluva: Je mezi námi někdo, kdo by chtěl mít hlad nebo být smutný? Určitě ne. Ježíš ale v dnešním evangeliu říká, že máme mít radost z toho, když jsme smutní, nic se nám nedaří nebo když jsme chudí, nemáme kde bydlit a na rozdíl od svých spolužáků nemáme mobil a dobrou svačinu, bývá nám zima ve staré bundě a nechce se s námi proto nikdo kamarádit?
To zní dost šíleně, ale šílené to není.
Ten kdo je smutný a nikdo ho nepotěší, kdo je chudý a ostatní se mu proto posmívají a nepomohou mu, tomu Ježíš slibuje, že ho potěší sám nejen jednou v nebi, ale i tady na zemi.
A co tedy máme dělat my, kteří jsme veselí, zdraví a nic nám nechybí? Ježíš je Bůh, všechno by si mohl udělat sám, ale jsme pro něho důležití.  Má rád, když s námi může počítat a má rád, když mu pomáháme. Na pomoc Ježíšovi není nikdo malý.  Pokud mám lepší svačinu než spolužák, můžu se s ním dělit. Můžu se usmát na toho, kdo je smutný. Můžu se bavit o přestávce s tím, s kým se ostatní nebaví.
To nebude snadné, ale když začnu třeba tím, že se na něj každý den jen usměji, tak mě za čas napadne i to, o čem bychom si mohli povídat.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Dětský list

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli