() -

/ Objevuji / Boha a víru / Svátosti / Biřmování

Biřmování

Biřmování je setkání, ve kterém nás Bůh posiluje Duchem svatým pro službu Božímu království. Bůh nás potřebuje tam, kde žijeme. (podle Youcatu pro děti)

 

Katecheze "Seslání Ducha svatého":

V Bibli i v tradici církve najdeme několik zajímavých symbolů Ducha svatého. Katecheze nabízí možnost se nad těmito symboly zamýšlet a zároveň si uvědomit, co všechno by mohlo znamenat působení Ducha svatého v našem životě. Ke stažení: Metodika katecheze - Symboly - Texty ke čtení

 

Luštěnky k tématu biřmování:

 

Cyklus katechezí "Dary Ducha svatého"

Cyklus osmi katechezí je určen pro děti staršího školního věku (6. - 9. třída). Katecheze obsahují úvodní aktivitu, příběhy k zamyšlení jako východisko k diskusi, pracovní listy a podněty k příslušným činnostem a návrhy závěrečných modliteb.

Cyklus Dary Ducha svatého

 

Cyklus katechezí "Akce Batoh"

Osm katechezí je jakousi probírkou toho, co mají mladí lidé naskládáno v pomyslném „batohu“ své dosavadní zkušenosti. Soubor je určen pro mladé chystající se na biřmování a zahrnuje důležitá témata jako vztahy s rodiči i přáteli, lásku a v neposlední řadě i pozitivní i negativní vlivy okolí a jejich rozlišování.

Cyklus Akce Batoh

 

Kvízová hra "Trůn moudrosti" s tématem biřmování

Vyzkoušejte si ve skupině nebo v rodině své znalosti o této svátosti - možná se dozvíte i něco, co jste netušili!

Kvízová hra "Trůn moudrosti - biřmování"

 

Brožura Svátost plnosti křesťanského života

Z dílny brněnského Katechetického a pedagogického centra můžete využít brožuru s podněty a aktivitami na téma symboly a dary Ducha svatého, základními informacemi o této svátosti a jejím slavení a náměty pro obnovu svátosti biřmování ve farnosti.

Brožura Svátost plnosti křesťanského života

Témata: biřmování | svátosti
Sekce: Biřmování

Knížka s rébusy jako příprava k prvnímu svatému přijímání

Knížka s rébusy jako příprava k prvnímu svatému přijímání
(25. 5. 2024) Ve svatém přijímání získáváme ten nejkrásnější dárek na světě: Ježíše, který dal svůj život za všechny lidi.

Trojice - tři bohové?

Trojice - tři bohové?
(19. 5. 2024) Týden po Letnicích (neboli Slavnosti seslání Ducha svatého) je slavnost Nejsvětější Trojice...

Maria - maminka Ježíše Krista i naše

Maria - maminka Ježíše Krista i naše
(18. 5. 2024) V květnu si zvláště připomínáme to, že Maria si byla s Bohem velmi blízká a stala se maminkou Ježíše.

Jedlé kytky do salátu - a svatodušní strana z časopisu IN.

 Jedlé kytky do salátu  - a svatodušní strana z časopisu IN.
(16. 5. 2024) Bršlice kozí noha, červený jetel, jitrocel, kopřiva, pampelišky, sedmikrásky… to všechno jsou bylinky plné…

Aktualizováno

Rébusy a katecheze - letnice (10.5.2024, 12:18)

Rébusy a katecheze ke Slavnosti Seslání Ducha svatého

Omalovánky - letnice a co bylo po nich (10.5.2024, 12:17)

Omalovánky k seslání Ducha svatého a k dalším událostem, které následovaly.

Letnice - omalovánkové vyprávění (10.5.2024, 12:17)

Omalovánkové vyprávění o seslání Ducha svatého.