Kteří ptáci odlétají do teplých krajin? Které druhy u nás zůstávají?

Ptáci stěhovaví a ptáci stálí

Obecně se říká, že nejdříve odlétají (migrují) ti ptáci, kteří žerou hmyz, tzv. hmyzožraví ptáci. Hmyz u nás v Česku v zimě prostě nenajdete, takže ptáci závislí na této potravě odletět musí. Ale odletět můžeme vidět i některé dravce a další ptáky. Platí prý pravidlo, že ti ptáci, kteří odlétají nejdříve, se také nejdříve vrací. 

Říká se jim ptáci tažní neboli stěhovaví. Opakem těchto odlétajících druhů jsou tzv. ptáci stálí. Tak nazýváme ptáky, kteří zůstávají na zimu u nás. Můžeme u nás potkat v zimě hlavně ty, kteří si vystačí se semínky, jako třeba sýkorky nebo pěnkavy. A věděli jste, že většina ptáků odlétá v noci? Přináší jim to větší bezpečí, vyhnou se případným nepřátelům a letí také při nižších teplotách.

Ti, kteří poletí dlouhou vzdálenost, překroží až tisíce - dokonce desetitisíce kilometrů, jsou to takoví, kteří přeletí například velké pohoří nebo celý kontinent: například břehouši nebo také rybáci. Ti, kteří letí vzdálenost kratší, se přesouvají třeba jen v rámci jednoho kontinentu - např. ze střední do jihozápadní Evropy - jako např. kavka obecná.

Ptáci zimující u nás

Méně známé je také to, nejenže od nás někteří ptáci odlétají, ale někteří jiní k nám zase naopak zamíří. Můžeme zmínit například brkoslava nebo pěnkavu zvanou "jíkavec", káně rousnou nebo morčáky a hoholy.

O některých ptácích ani nevíte jistě, zda odlétají nebo ne. Pokud to tak je, nebojte se vzít do ruky atlas nebo encyklopedii. I internet je jedním z nástrojů, jak se dozvědět, zda je pták migrující nebo není. Jen dejte pozor na zdroje, z nichž vycházíte, aby byly důvěryhodné.

 

Ptáci tažní a ptáci stálí - pracovní list, omalovánka:

Připravili jsme pro vás pracovní list, kde si můžete zkusit vybarvit, kteří z nakreslených ptáků u nás asi zůstávají na zimu, to znamená přezimují. U některých si asi nebudete jisti, proto si ptáčka a informace k němu vyhledejte. Stáhnout si pracovní list můžete také ve formátu Pdf.

Samostatné články jsme již připravili na příkladu Drozda nebo Žluvy hajní.
Na dalších ptáčcích uvedených v pracovním listu ještě pracujeme.

Související dovednosti:
♦ seřazování slov podle abecedy
♦ vyhledávání v atlasu ptáků
♦ vyhledávání a třídění pojmů
♦ průřezová témata: Člověk a příroda
♦ přírodopis, přírodověda, prvouka, naši ptáci