► PŘEVYPRÁVĚNÉ EVANGELIUM

Jednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům příběh: „S nebeským královstvím je to jako s deseti družičkami, které byly pozvány na svatbu. Ženich měl ale přijet až pozdě v noci, a tak na něj musely dívky čekat. Vzaly si proto s sebou lampy. Některé z těch družiček byly moudré a kromě lamp si vzaly i olej do zásoby, aby ho mohly v noci do lampy doplnit. Jiné z nich byly nerozumné a náhradní olej si nevzaly. Když ženich dlouho nepřicházel, začali všechny podřimovat.

Uprostřed noci se strhl křik: „Ženich je tady! Už přijel! Jděte mu naproti!“ Tu všechny družičky vstaly a začaly si upravovat lampy, aby jim dobře svítily. Ty nerozumné dívky prosily moudré: „Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.“ Ale moudré dívky jim odpověděly: „Nemůžeme vám dát, nemáme tolik. Nestačilo by pak ani nám, ani vám. Dojděte si raději olej koupit.“ Nerozumné dívky se tedy vydaly koupit olej, ale jakmile odešly, přišel ženich. Moudré dívky s ním vešly na svatbu. Později pak přišly i ty nerozumné dívky a chtěly jít dovnitř. Ženich jim ale odpověděl: „Nebyly jste tu, když jsem přišel . Já nevím, kdo jste, neznám vás.“ Nakonec řekl Pán Ježíš: „Buďte připravení, protože nevíte, kdy k vám přijdu.“

(Přepsané podobenství převzato se svolením z www.kanan.cz)


► NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Téma: Bdít a být připraven.

Rekvizita: cokoliv, co připomene cestování autem

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva: Jezdíte s rodiči autem? Co musí tatínek nebo maminka udělat, aby s vámi auto bezpečně jelo až tam, kam máte namířeno? Musí se o auto starat a hlavně musí do auta načerpat benzín. Už jste někdy zažili, co auto udělá, když má už málo benzínu? Dost nahlas houkne a rozsvítí u volantu světlo, ze kterého září čerpací stojan. Víte, co by se stalo, kdybyste přesto nejeli k čerpací stanici? Auto by zastavilo a nejelo dál. To by bylo velmi zlé, obzvlášť v případě, že byste někde potřebovali být včas. Něco takového nechce žádný z rodičů riskovat a tak vždycky zastavíte u benzinové pumpy a naberete dostatek benzinu na další cestu.

V životě neputujeme pouze někam po silnici, ale hlavně se blížíme k Bohu, abychom se s ním setkali a nemuseli se ani s ním, ani s nikým, koho máme rádi, loučit. I na téhle cestě platí podobná pravidla jako při jízdě na silnici. Velmi často potkáváme čerpací stanice, na kterých se zastavujeme k modlitbě, k setkání s Bohem, k odpuštění všeho, co se nám nepovedlo. A ve svém svědomí máme kontrolní světélko, které houká a svítí, když jedeme bez Boha. I v životě platí to, že nejdůležitější je bezpečně dojet k cíli, k Bohu. Proto dobře pozorujte tatínka a maminku, jak často berou benzin či naftu i pro jistotu do vašeho auta a buďte také tak pečliví na cestě k Bohu.


► DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Buďte připraveni Buďte připravenike stažení také ve formátu PDF .

PRO MENŠÍ DĚTI:  se svolením přejaté z webu Kanan.cz: Družičky s olejem Družičky s olejem 

► KARTY PRO KATECHEZI:

V Kartách pro katechezi z ADKS si můžete přečíst zamyšlení, vymalovat obrázek, vyluštit křížovku a splnit týdenní úkoly! Kromě toho vás čeká také samostatná luštěnka k této neděli Deset družiček a malá výtvarná aktivita Kde najdu v Bibli...?

► PŘEČTĚTE SI celé nedělní texty z webu vira.cz, abyste věděli, co při mši - ať už v kostele nebo při přenosu doma, pokud jít nemůžete - všechno uslyšíte!

 VIDEOKÁZÁNÍ:

A nesmíme zapomenout koncem týdne také na videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte!