Přečtěte si celé nedělní texty, abyste věděli, co při mši - ať už v kostele nebo při přenosu doma, pokud jít nemůžete - všechno uslyšíte!

Nedělním listu pro katechezi si můžete přečíst zamyšlení, vymalovat obrázek, vyluštit křížovku a splnit týdenní úkoly!

Co slíbil Bůh Izraeli, když přikázal Mojžíšovi vyrobit měděného hada - dozvíte se v tajence dnešní luštěnky s názvem Syn člověka bude vyvýšen...

A nesmíme zapomenout koncem týdne také na videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte!