Přečtěte si celé nedělní texty, abyste věděli, co při mši - ať už v kostele nebo při přenosu doma, pokud jít nemůžete - všechno uslyšíte!

Nedělním listu pro katechezi si můžete přečíst zamyšlení, vymalovat obrázek, vyluštit křížovku a splnit týdenní úkoly!

V luštěnce Potáhnu všechny k sobě! se dozvíme odpověď na otázku, kterou jsme si položili na začátku. Jaký slib nám Ježíš dal?

A nesmíme zapomenout koncem týdne také na videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte!