Přečtěte si celé nedělní texty, abyste věděli, co při mši - ať už v kostele nebo při přenosu doma, pokud jít nemůžete - všechno uslyšíte!

Nedělním listu pro katechezi si můžete přečíst zamyšlení, vymalovat obrázek, vyluštit křížovku a splnit týdenní úkoly!

A jaké vlastnosti musel mít onen malomocný, když šel za Ježíšem a prosil ho o uzdravení? Zkuste naši luštěnku s názvem Chci, buď čistý! - v ní najdete na tuto otázku odpověď!

A nesmíme zapomenout koncem týdne také na videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte!