Ježíšovy Vánoce – Výjimečný dárek

Očekáváme Vánoce a 25. prosince slavíme Ježíšovo narození. Seznamte předškoláky s významem vánočních svátků!

Scénář katecheze

Ježíšova rodina utíká do Egypta

Pouze evangelista Matouš vypráví o útěku Ježíše, Marie a Josefa do Egypta a o jejich návratu do Nazareta.

Scénář katecheze

Vánoce v rodině a ve skupině

Vycházíme z biblického úryvku Lk 2, 1-20. Prostřednictvím obrázků z pracovního listu (PL) dáváme možnost dětem vidět Vánoce jako otevřenost vůči příbuzným, kamarádům ve skupině náboženství i k potřebným.

Scénář katecheze

Ejhle, Vánoce!

Každé Vánoce křesťané slyší zprávu o narození Ježíše a tu si pak připomínají stavěním betlémů.

Scénář katecheze

Cíl – Betlém!

Slovo Betlém, které označuje místo, kde se narodil Ježíš, znamená „dům chleba“. Syn Boží se stal pokrmem a my, když se jím živíme, stáváme se dobrým chlebem pro naše bližní. Pozveme děti k přípravě na Vánoce ve chvále a vděčnosti Otci.

Scénář katecheze

 

Adventní cesta ve čtyřech katechezích

Ve čtyřech katechezích můžeme tvořivě provést nejmladší děti celým adventem, seznámit je se čteními z evangelií, nejdůležitějšími postavami i adventními tradicemi. Pojďme s nimi celou cestou od první adventní neděle až k jesličkám!

Scénáře katechezí - Obrazová příloha - Prezentace

Jan Křtitel připravuje cestu Ježíši

Všichni známe obraz Jana Křtitele na poušti! Zkusme teď objevit další část života této velké osobnosti.

Scénář katecheze

Připravte cestu Pánu

Kde se lidé dělí s druhými a obdarovávají se navzájem, tam je advent, který připravuje Pánu cestu. V radosti a lásce, kterou prožíváme a chceme druhým darovat, může Bůh přijít mezi nás. Katecheze s podněty pro liturgii nabízí možnost zamyslet se nad prožitím adventu pomocí příběhu, scénky, přímluv a doplňkové aktivity.

Scénář katecheze 

Izaiáš – prorok důvěry v Boha

Prožíváme advent. Čtení některých textů proroka Izaiáše může dětem pomoci přemýšlet o tom, jaké postoje je třeba mít k tomu, aby mohly dobře prožívat toto období a svou víru v Boha.

Scénář katecheze